တယ်လီနောရဲ့ prepaid အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက် အထူးအစီအစဉ်များ!

ပိုပိုပြီးဖုန်းပြော! ပိုပိုပြီး အင်တာနက်သုံ! ပိုပိုပြီး အပိုဆုများရယူ

Show me more

တယ်လီနောစတားတွေအတိုင်း တစ်လတိတိခံစားခွင့်တွေ ရရှိနိုင်ဖို့ အခုပဲ subscribe လုပ်လိုက်ပါ။

Show me more
New
data
1Ks/MB Weekly SateKyiteKyi
499 ကျပ်
Hot
data
New Data SuBoo 920 MB
999 ကျပ်
Hot
data
MLBB and FB 500MB 7days
499 ကျပ်
Hot
data
New Data SuBoo 700 MB
799 ကျပ်
talk
50 Mins
400 ကျပ်
data
New Data SuBoo 565 MB
899 ကျပ်
data
New Data Suboo 1.5 GB
1,499 ကျပ်
data
New Data Suboo 2.5 GB
2,499 ကျပ်
data
New Data Suboo 4 GB
3,999 ကျပ်
data
New Data SuBoo 6 GB
5,999 ကျပ်
data
New Data SuBoo 15.5 GB
14,999 ကျပ်
talk
150 Mins
1,200 ကျပ်
talk
125 Mins
1,000 ကျပ်
talk
110 Mins
549 ကျပ်
talk
100 Mins
800 ကျပ်
talk
10 Mins
99 ကျပ်
2.78 GB
2,999 ကျပ်
190 MB
199 ကျပ်
950 MB
999 ကျပ်
data
760 MB
799 ကျပ်
data
950 MB
1,000 ကျပ်
data
190 MB
199 ကျပ်
My Telenor
Share Share