တယ်လီနောရဲ့ prepaid အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက် အထူးအစီအစဉ်များ!

ပိုပိုပြီးဖုန်းပြော! ပိုပိုပြီး အင်တာနက်သုံ! ပိုပိုပြီး အပိုဆုများရယူ

Show me more

တယ်လီနောစတားတွေအတိုင်း တစ်လတိတိခံစားခွင့်တွေ ရရှိနိုင်ဖို့ အခုပဲ subscribe လုပ်လိုက်ပါ။

Show me more
New

SateKyiteKyi

1Ks/MB

Valid : 7Days

499 ကျပ်
data
SateKyiteKyi
499 ကျပ်

7Days

Hot

New Data SuBoo

920 MB

Valid : 30 Days

999 ကျပ်
data
New Data SuBoo
999 ကျပ်

30 Days

Hot

MLBB and FB

500MB

Valid : 7 Days

499 ကျပ်
data
MLBB and FB
499 ကျပ်

7 Days

Hot

New Data SuBoo

700 MB

Valid : 30 Days

799 ကျပ်
data
New Data SuBoo
799 ကျပ်

30 Days

Sate Kyite Pyaw

50 Mins

Valid : 7 Days

400 ကျပ်
talk
Sate Kyite Pyaw
400 ကျပ်

7 Days

New Data SuBoo

565 MB

Valid : 30 Days

899 ကျပ်
data
New Data SuBoo
899 ကျပ်

30 Days

New Data Suboo

1.5 GB

Valid : 30 Days

1,499 ကျပ်
data
New Data Suboo
1,499 ကျပ်

30 Days

New Data Suboo

2.5 GB

Valid : 30 Days

2,499 ကျပ်
data
New Data Suboo
2,499 ကျပ်

30 Days

New Data Suboo

4 GB

Valid : 30 Days

3,999 ကျပ်
data
New Data Suboo
3,999 ကျပ်

30 Days

New Data SuBoo

6 GB

Valid : 30 Days

5,999 ကျပ်
data
New Data SuBoo
5,999 ကျပ်

30 Days

New Data SuBoo

15.5 GB

Valid : 30 Days

14,999 ကျပ်
data
New Data SuBoo
14,999 ကျပ်

30 Days

Sate Kyite Pyaw

150 Mins

Valid : 30 Days

1,200 ကျပ်
talk
Sate Kyite Pyaw
1,200 ကျပ်

30 Days

Sate Kyite Pyaw

125 Mins

Valid : 30 Days

1,000 ကျပ်
talk
Sate Kyite Pyaw
1,000 ကျပ်

30 Days

Seik Kyite Pyaw

110 Mins

Valid : 7 Days

549 ကျပ်
talk
Seik Kyite Pyaw
549 ကျပ်

7 Days

Sate Kyite Pyaw

100 Mins

Valid : 15 Days

800 ကျပ်
talk
Sate Kyite Pyaw
800 ကျပ်

15 Days

Sate Kyite Pyaw

10 Mins

Valid : 1 Day

99 ကျပ်
talk
Sate Kyite Pyaw
99 ကျပ်

1 Day

Monthly Facebook

2.78 GB

Valid : 30 Days

2,999 ကျပ်
Monthly Facebook
2,999 ကျပ်

30 Days

Facebook Pack

190 MB

Valid : 1 Day

199 ကျပ်
Facebook Pack
199 ကျပ်

1 Day

Facebook Pack

950 MB

Valid : 7 Days

999 ကျပ်
Facebook Pack
999 ကျပ်

7 Days

Weekly Data Night Pack

760 MB

Valid : 7 Days

799 ကျပ်
data
Weekly Data Night Pack
799 ကျပ်

7 Days

Monthly Data Night Pack

950 MB

Valid : 30 Days

1,000 ကျပ်
data
Monthly Data Night Pack
1,000 ကျပ်

30 Days

Daily Messaging Pack

190 MB

Valid : 1 Day

199 ကျပ်
data
Daily Messaging Pack
199 ကျပ်

1 Day

My Telenor
Share Share