တယ်လီနောရဲ့ prepaid အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက် အထူးအစီအစဉ်များ!

ပိုပိုပြီးဖုန်းပြော! ပိုပိုပြီး အင်တာနက်သုံး! ပိုပိုပြီး အပိုဆုများရယူ!

Show me more

တယ်လီနောစတားတွေအတိုင်း တစ်လတိတိခံစားခွင့်တွေ ရရှိနိုင်ဖို့ အခုပဲ subscribe လုပ်လိုက်ပါ။

Show me more
New

စုံလင်တောက်ပ

5-in-1 benefits

Valid : 30 Days

1499 ကျပ်
data
စုံလင်တောက်ပ
1499 ကျပ်

30 Days

New

အားရပါးရ

အကြိုက်သုံးဒေတာ+ဖုန်းခေါ်ခြင်း

Valid : 2 Days

888 ကျပ်
data
အားရပါးရ
888 ကျပ်

2 Days

New

စုဘူး + 100% အပိုဆု

3996MB

Valid : 30 Days

1,998 ကျပ်
data
စုဘူး + 100% အပိုဆု
1,998 ကျပ်

30 Days

New

Call to the World

40 Ks per Min

Valid : 72 Hours

195 ကျပ်
idd-a-roaming
Call to the World
195 ကျပ်

72 Hours

New

Weekly Work from Home

3GB

Valid : 7 Days

499 ကျပ်
data
Weekly Work from Home
499 ကျပ်

7 Days

စုဘူး + 100% အပိုဆု

2000MB

Valid : 30 Days

997 ကျပ်
data
စုဘူး + 100% အပိုဆု
997 ကျပ်

30 Days

စုဘူး + 100% အပိုဆု

9996MB

Valid : 30 Days

4,998 ကျပ်
data
စုဘူး + 100% အပိုဆု
4,998 ကျပ်

30 Days

စုဘူး + 100% အပိုဆု

19996MB

Valid : 30 Days

9,998 ကျပ်
data
စုဘူး + 100% အပိုဆု
9,998 ကျပ်

30 Days

Hot

Shal Suboo

925MB

Valid : 30 Days

999 ကျပ်
979 ကျပ်
data
Shal Suboo
999 ကျပ်
979 ကျပ်

30 Days

Hot

Shal Suboo

700MB

Valid : 30 Days

799 ကျပ်
data
Shal Suboo
799 ကျပ်

30 Days

Call Like Local

24 Ks per Min

Valid : 24 Hours

124 ကျပ်
idd-a-roaming
Call Like Local
124 ကျပ်

24 Hours

Shal Suboo JOOX pack

Valid : 30 Days

899 ကျပ်
data
899 ကျပ်

30 Days

TMS Pass

Worry Free Roaming Combo

Valid : 72 Hours

4999 ကျပ်
international
TMS Pass
4999 ကျပ်

72 Hours

Nepal Pass

25 Ks per MB

Valid : 7 days

1500 ကျပ်
international
Nepal Pass
1500 ကျပ်

7 days

Telenor to Any Call

5500 sec

Valid : 15 Days

999 ကျပ်
talk
Telenor to Any Call
999 ကျပ်

15 Days

HTM Pass

50 Ks per MB

Valid : 7 Days

2500 ကျပ်
international
HTM Pass
2500 ကျပ်

7 Days

Korean Pass

50 Ks per MB

Valid : 7 Days

2500 ကျပ်
international
Korean Pass
2500 ကျပ်

7 Days

Super Htaw

Super Htaw 70,000 Ks

Valid : 90 Days

10,000 ကျပ်
data
Super Htaw
10,000 ကျပ်

90 Days

Super Htaw

Super Htaw 4,200 Ks

Valid : 7 Days

600 ကျပ်
data
Super Htaw
600 ကျပ်

7 Days

Super Htaw

Super Htaw 7,700 Ks

Valid : 30 Days

1,100 ကျပ်
data
Super Htaw
1,100 ကျပ်

30 Days

Ozzie Pass

25 Ks per MB

Valid : 7 Days

1,500 ကျပ်
international
Ozzie Pass
1,500 ကျပ်

7 Days

Star Social

3 GB

Valid : 30 Days

3,333 ကျပ်
data
Star Social
3,333 ကျပ်

30 Days

Star Talk

1000 Mins + 300 Mins

Valid : 30 Days

10,000 ကျပ်
data
Star Talk
10,000 ကျပ်

30 Days

Star Online

8 GB

Valid : 30 Days

10,000 ကျပ်
data
Star Online
10,000 ကျပ်

30 Days

Star Offnet Voice

125 Mins

Valid : 30 Days

1,333 ကျပ်
data
Star Offnet Voice
1,333 ကျပ်

30 Days

Star Onnet Voice

400 Mins

Valid : 30 Days

2,333 ကျပ်
data
Star Onnet Voice
2,333 ကျပ်

30 Days

Star Data Booster

3 GB

Valid : 30 Days

3,333 ကျပ်
data
Star Data Booster
3,333 ကျပ်

30 Days

7D Roam Like Home

10 Ks/1 MB

Valid : 7 Days

599 ကျပ်
international
7D Roam Like Home
599 ကျပ်

7 Days

1D Roam Like Home

10 Ks/1 MB

Valid : 1 Day

99 ကျပ်
international
1D Roam Like Home
99 ကျပ်

1 Day

7 Days Telenor 5400Sec

5400 Sec

Valid : 7 Days

499 ကျပ်
talk
7 Days Telenor 5400Sec
499 ကျပ်

7 Days

3 Days Telenor 3000Sec

3000 Sec

Valid : 3 Days

299 ကျပ်
talk
3 Days Telenor 3000Sec
299 ကျပ်

3 Days

7 Days Telenor 7800Sec

7800 sec

Valid : 7 Days

700 ကျပ်
talk
7 Days Telenor 7800Sec
700 ကျပ်

7 Days

Shal Suboo

850MB

Valid : 30 Days

949 ကျပ်
data
Shal Suboo
949 ကျပ်

30 Days

Shal Suboo

1500MB

Valid : 30 Days

1,599 ကျပ်
1,575 ကျပ်
data
Shal Suboo
1,599 ကျပ်
1,575 ကျပ်

30 Days

Super Htaw

Super Htaw 30000 Ks

Valid : 60 Days

5,000 ကျပ်
data
Super Htaw
5,000 ကျပ်

60 Days

Super Htaw

Super Htaw 12000 Ks

Valid : 30 Days

2,000 ကျပ်
data
Super Htaw
2,000 ကျပ်

30 Days

Super Htaw

Super Htaw 6000 Ks

Valid : 15 Days

1,000 ကျပ်
data
Super Htaw
1,000 ကျပ်

15 Days

Sate Kyite Pyaw+

150 Mins

Valid : 30 Days

1,200 ကျပ်
talk
Sate Kyite Pyaw+
1,200 ကျပ်

30 Days

Sate Kyite Pyaw+

125 Mins

Valid : 30 Days

1,000 ကျပ်
talk
Sate Kyite Pyaw+
1,000 ကျပ်

30 Days

Sate Kyite Pyaw+

50 Mins

Valid : 7 Days

400 ကျပ်
talk
Sate Kyite Pyaw+
400 ကျပ်

7 Days

Sate Kyite Pyaw+

100 Mins

Valid : 15 Days

800 ကျပ်
talk
Sate Kyite Pyaw+
800 ကျပ်

15 Days

Sate Kyite Pyaw+

10 Mins

Valid : 1 Day

99 ကျပ်
talk
Sate Kyite Pyaw+
99 ကျပ်

1 Day

Facebook Pack

188 MB

Valid : 1 Day

199 ကျပ်
Facebook Pack
199 ကျပ်

1 Day

Monthly Facebook

2.78 GB

Valid : 30 Days

2,999 ကျပ်
Monthly Facebook
2,999 ကျပ်

30 Days

Facebook Pack

950 MB

Valid : 7 Days

999 ကျပ်
Facebook Pack
999 ကျပ်

7 Days

Weekly Data Night Pack

760 MB

Valid : 7 Days

799 ကျပ်
data
Weekly Data Night Pack
799 ကျပ်

7 Days

Monthly Data Night Pack

950 MB

Valid : 30 Days

1,000 ကျပ်
data
Monthly Data Night Pack
1,000 ကျပ်

30 Days

Daily Messaging Pack

188 MB

Valid : 1 Day

199 ကျပ်
data
Daily Messaging Pack
199 ကျပ်

1 Day

IDD Weekly pack

45 Ks/Min

Valid : 7 Days

450 ကျပ်
international
IDD Weekly pack
450 ကျပ်

7 Days

Daily IDD Pack

45 Ks/Min

Valid : 1 Days

99 ကျပ်
international
Daily IDD Pack
99 ကျပ်

1 Days

Weekly Japan Pass Pack

25 Ks/MB

Valid : 7 Days

1,500 ကျပ်
international
Weekly Japan Pass Pack
1,500 ကျပ်

7 Days

IDD Monthly pack

45 Ks/Min

Valid : 30 Days

1,500 ကျပ်
international
IDD Monthly pack
1,500 ကျပ်

30 Days

Weekly Euro Pack

50 Ks/MB

Valid : 7Days

5,000 ကျပ်
international
Weekly Euro Pack
5,000 ကျပ်

7Days

My Account
Live Chat
Share Share