ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း

တယ်လီနောမှ အသုံးပြုသူကပ်စတန်မာများအားလုံး အဆင်ပြေစေရန် ငွေဖြည့်သည့် နည်းလမ်းသုံးခုကို ပြုလုပ် ပေးထားပါသည်။ ငွေဖြည့်ကတ်ဖြင့် ငွေဖြည့်ခြင်း၊ တယ်လီနောအရောင်းဆိုင်များမှ Electronic Loading (E-Load) ဖြင့် ငွေဖြည့်ခြင်း၊ အခြား payment channel များ (ဥပမာ wave money, red dot, Mobile Banking) မှတစ်ဆင့်ငွေဖြည့်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

  • ငွေဖြည့်ကတ်
  • တယ်လီနောအရောင်းဆိုင်များမှ E-Load ဖြင့် ငွေဖြည့်ခြင်း
  • အခြား Payment Channel များ

ငွေဖြည့်ကတ်

ငွေဖြည့်ကတ်များကို ၁ဝဝဝကျပ်၊ ၃ဝဝဝကျပ်၊ ၅ဝဝဝကျပ် နှင့် ၁၀,ဝဝဝကျပ် စသည်ဖြင့် လိုအပ်သလို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။

၁,၀၀၀ ကျပ်

ငွေဖြည့်ကတ်

၃,၀၀၀ ကျပ်

ငွေဖြည့်ကတ်

၅,၀၀၀ ကျပ်

ငွေဖြည့်ကတ်

၁၀,၀၀၀ ကျပ်

ငွေဖြည့်ကတ်

တယ်လီနောအရောင်းဆိုင်များမှ E-Load ဖြင့် ငွေဖြည့်ခြင်း

တယ်လီနောအရောင်းဆိုင်များမှ E-Load ဖြင့် မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀ထိ ငွေဖြည့်နိုင်ပါသည်။

အခြား Payment Channel များ

တယ်လီနောသုံးစွဲသူများမှ Wave Money နှင့် မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်များမှလည်း ငွေဖြည့်နိုင်ပါသည်။ အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှု စနစ်များ ဖြင့် အလွယ်တကူ ငွေဖြည့်လိုက်ပါ။

Frequently Asked Questions:

၁၅၀ဝ ကျပ် ပဲပေးဆောင်ရပါမည်။ နံပါတ်အလှ မဟုတ်လျှင် ၁၅၀ဝ ကျပ်ထက် ပိုပေးရန် မလိုပါ။

Telenor မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသော ဆိုင်တိုင်းတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် Telenor အရောင်းဆိုင်များတွင်လဲ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ Telenor မှ ပေးထားသော Form ပုံစံဖြည့်ပြီးမှသာ SIM Card များကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင် (သို့) ထောက်ခံစာ တစ်ခုခု ယူဆောင်လာရမည်။ Form ပုံစံအသေးစိတ် အချက်အလက်များကို Telenor ဆိုင်များတွင် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ယခုလက်ရှိ အချိန်မှာတော့ အရောင်းဆိုင်များမှသာ ဝယ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် Online မှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်သည်။

မှတ်ပုံတင် သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်စ်ပို့ ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

Telenor Call Center ဖုန်းနံပါတ် 09790097900 ကိုခေါ်ဆို၍ သော်လည်းကောင်း နီးစပ်ရာ ဖုန်းအရောင်းဆိုင်များတွင် မေးမြန်း၍သော်လည်းကောင်း care@telenor.com.mm သို့ Email ပို့၍သော်လည်းကောင်းမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
34

Back to top