မြန်မာ့ရိုးရာ နှစ်ကူးသင်္ကြန်အခါသမယတွင် မိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ၍ လိုရာဆန္ဒများအားလုံး ပြည့်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။

မြန်မာ့ရိုးရာ နှစ်ကူးသင်္ကြန်အခါသမယတွင် မိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ၍ လိုရာဆန္ဒများအားလုံး ပြည့်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။

မြန်မာ့ရိုးရာ နှစ်ကူးသင်္ကြန်အခါသမယတွင် မိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ၍ လိုရာဆန္ဒများအားလုံး ပြည့်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။

တယ်လီနောရဲ့စူပါနံပါတ်

မိမိစိတ်ကြိုက်နံပါတ်ကို အနီးဆုံးတယ်လီနော အရောင်းဆိုင်များတွင်လည်းကောင်း လက်လီ အရောင်းဆိုင်များ တွင်လည်းကောင်း ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

**တယ်လီနော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အတိုင်းသာ**

Frequently Asked Questions:

မိမိစိတ်ကြိုက်နံပါတ်ကို အနီးဆုံးတယ်လီနော အရောင်းဆိုင်များတွင်လည်းကောင်း လက်လီ အရောင်းဆိုင်များတွင်လည်းကောင်း ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ၂၀၁၉ ဧပရယ် ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ခွင့်ပြုနိုင်သော သက်သေခံကတ်ပြားတခုလျှင် အများဆုံး ဆင်းကတ် ၂ ကတ် အထိသာ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုပါသည်။

ပေးရန်မလိုအပ်ပါ။ ပုံမှန်ဆင်းကတ် တန်ဖိုးသာ ပေးချေရန်လိုပါသည်။

ပေးရန်မလိုအပ်ပါ။ ပုံမှန်ဆင်းကတ် တန်ဖိုးသာ ပေးချေရန်လိုပါသည်။

Back to top