ဂိမ်းများဆော့ပြီး ပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရင်း ဖုန်းဘေများစွာ ရယူနိုင်မယ့် MyTelenor App ရဲ့ 'ပေါ့ပေါ့ပါးပါး' ပိုမိုသိရှိရန်

ဂိမ်းများဆော့ပြီး ပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရင်း ဖုန်းဘေများစွာ ရယူနိုင်မယ့် MyTelenor App ရဲ့ 'ပေါ့ပေါ့ပါးပါး' ပိုမိုသိရှိရန်

ဂိမ်းများဆော့ပြီး ပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရင်း ဖုန်းဘေများစွာ ရယူနိုင်မယ့် MyTelenor App ရဲ့ 'ပေါ့ပေါ့ပါးပါး' ပိုမိုသိရှိရန်

အကူအညီ

Customer များအတွက် တယ်လီနောမြန်မာရဲ့ တရားဝင် Facebook Page မှ အသင့်ရှိနေပါတယ်။ မေးခွန်းများအတွက် message ပို့ပြီး မေးမြန်းနိုင်သလို ၉၇၉ သို့လည်း နံနက် ၆နာရီ မှ ည ၁၁ နာရီအတွင်း ဖုန်းဆက်မေးမြန်း နိုင်ပါတယ်။

Categories

Back to top