telenor_myanmar_store_location
telenor_myanmar_store_location

တယ်လီနောအရောင်းဆိုင် တည်နေရာများ

ပဲခူးမြို့နယ်
အမှတ်-၁၁၅၊ မင်းလမ်း၊ ဈေးပိုင်းရပ်ကွက်၊ ပဲခူးမြို့နယ်။
ပြည်
အမှတ်-၁၂၀၆၊ မြို့သစ်အဝင်၊ ကားလမ်းမကြီးအနီး၊ ပဲခူးမြို့နယ်။
ပေါင်းတည်
အမှတ်-၃၆၊ ရိုးမဘဏ်ရှေ့၊ ဘုရားကြီးလမ်း၊ ပေါင်းတည်။
တောင်ငူ
အမှတ်-၇/၈၊ ၁၇-ရပ်ကွက်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ တောင်ငူမြို့နယ်။
My Telenor
Share Share