စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် အချက်အလက်များ

 • တယ်လီနောစတားအစီအစဉ်မှာ တယ်လီနောအထူး အသုံးပြုသူများအတွက် စီစဉ်ထားသော ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှု/အခွင့်ထူးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
 • တယ်လီနောအား အစဉ်အမြဲအားပေးသုံးစွဲသူများကို အထူးအသုံးပြုသူများဟု သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
 • စတားအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် သုံးစွဲမှုသက်တမ်းတစ်ခုနှင့် သုံးစွဲမှုစံချိန်များ ရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
 • သုံးစွဲသူများသည် ၀န်ဆောင်ခပေးခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း အခြားနည်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဤအစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်ခွင့်ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။
 • ဤအစီအစဉ်တွင်ပါ၀င်နေသူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို သုံးစွဲသူ၏ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ တယ်လီနောမြန်မာမှ အခြားအကျိုးတူလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံသို့ မျှဝေပေးအပ်ခြင်း ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ပါ။
 • တယ်လီနောမြန်မာနှင့် အခြားအကျိုးတူလုပ်ကိုင်သူများမှ ယခုပရိုမိုးရှင်း/ ပရိုမိုးရှင်း၏ဒီဇိုင်းနှင့် ပုံစံများကိုပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်။
 • အပြောင်းအလဲတစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ပါက TML နှင့် အခြားအကျိုးတူလုပ်ကိုင်သူများသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် အချက်အလက် အပြောင်းအလဲများ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်အသစ်များကို ၎င်းစာမျက်နှာများတွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ အသိပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
 • သုံးစွဲသူများသည် ဤအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ၀ယ်ယူခြင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်းများ မပြုလုပ်မီ တယ်လီနောမြန်မာ ၀က်ဆိုဒ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် နောက်ဆုံးအသိပေးထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် အချက်အလက်များကို ၀င်ရောက် စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
 • တယ်လီနောမြန်မာ နှင့် အခြား အကျိုးတူလုပ်ကိုင်သူများသည် အစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်စီတိုင်းကို အပြောင်းအလဲများ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်အသစ်များအတွက် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
 • တယ်လီနောမြန်မာနှင့် အခြား အကျိုးတူလုပ်ကိုင်သူများသည် သုံးစွဲသူများအား အသိပေးခဲ့သည့်အတိုင်း လိုအပ်ချက်များအား ဖြည့်ဆည်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
 • တယ်လီနောမြန်မာသည် အခြားအကျိုးတူလုပ်ကိုင်သူများမှပေးသည့် ၀န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးများ အတွက် တာဝန်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
 • သုံးစွဲသူများသည် တယ်လီနောနှင့်အကျိုးတူလုပ်ကိုင်သူများ၏ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အကြံပြုလိုမှုများ တိုင်ကြားလိုမှုများ ရှိပါက သက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းသို့သာ ဆက်သွယ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
 • ဤအစီအစဉ်ကို အခြားအစီအစဉ်များ နှင့် ပူးပေါင်းခွင့်မရှိပါ။
 • ဤအစီအစဉ်၏အသေးစိတ်များအတွက် သုံးစွဲသူများသည် တယ်လီနောစတိုးများတွင်လည်းကောင်း၊ ကောစင်တာများတွင်လည်းကောင်း ၀က်ဆိုဒ်စာမျက်နှာများတွင်လည်းကောင်း ၀င်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
My Telenor