ဂိမ်းကစားရင်း ဆုကြီးတွေအများကြီးဆွတ်ခူးဖို့ MyTelenor App ရဲ့ Luckyတံတားဂိမ်းလေးကိုအခုပဲဆော့ကစားလိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန်

ဂိမ်းကစားရင်း ဆုကြီးတွေအများကြီးဆွတ်ခူးဖို့ MyTelenor App ရဲ့ Luckyတံတားဂိမ်းလေးကိုအခုပဲဆော့ကစားလိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန်

ဂိမ်းကစားရင်း ဆုကြီးတွေအများကြီးဆွတ်ခူးဖို့ MyTelenor App ရဲ့ Luckyတံတားဂိမ်းလေးကိုအခုပဲဆော့ကစားလိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန်

"နေ့စဉ်စိတ်ကြိုက်ဆော့" Gaming ဒေတာပတ်ခ် - တရက် ၉၉ကျပ်

 

နေ့စဉ်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်ကို တစ်ရက် ၉၉ ကျပ်ဖြင့်ဝယ်ယူပြီး Mobile Legends, PUBG MOBILE, FREEFIRE ဂိမ်းများဆော့ရန်အတွက် 90MB ရယူလိုက်ပါ။

 

*2099*1# USSD မှ (သို့မဟုတ်) MyTelenor app မှတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်

Mobile Legends, PUBG Mobile, FreeFire ဂိမ်းများကိုဆာ့ရန်အတွက် 90MB

နေ့စဉ် ၉၉ကျပ်ဖြင့် renewal ဖြစ်ခြင်း

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

  • ရရှိလာသော 90MB ကို Mobile Legends, PUBG MOBILE နှင့် FREEFIRE ဂိမ်းများ ဆော့ရန်အတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
  • 90MB အသုံးပြုခြင်းကျော်လွန်သွားပါက Mobile Legends, PUBG MOBILE, FREEFIRE ဂိမ်းများဆော့ရန်အတွက် 1MB လျှင် ၁ကျပ်PayGo data မှကောက်ခံသွားပါမည်။ အခြား စုဘူး ဒေတာပတ် သို့မဟုတ် ဒေတာပတ်တစ်ခုခုရှိပါက PayGo မှမဟုတ်ဘဲ ရှိသည့် ဒေတာပတ်မှ ကောက်ခံသွားပါမည်။
  • နေ့စဉ်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်သည် အထက်ပါ ဂိမ်းများကစားခွင့် နှင့် ဂိမ်းအတွင်းအသံဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း အတွက်သာဖြစ်ပြီး VPN တစ်ခုခုအသုံးပြု၍ ဂိမ်းဆော့ခြင်း၊ PlayStore or App Store မှ game update/download လုပ်ခြင်း၊ ဂိမ်းအတွင်း Streaming လုပ်ခြင်း၊ Facebook, Youtube, TikTok (သို့မဟုတ် အခြား link များအတွက် မပါဝင်ပါ။)
  • Super Htaw plan တစ်ခုခုရယူထားပါက Super Htaw မှ ဂိမ်းအတွက် အသုံးပြုခြင်းကို အရင်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး Super Htaw လက်ကျန်ကုန်ဆုံးမှသာ Gaming Pack မှ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
  • အသေးစိတ်ကို အောက်ဘက်ရှိ အမေးများသောမေးခွန်းများ နေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

 

"၇ရက်စိတ်ကြိုက်ဆော့" Gaming ဒေတာပတ်ခ် - ၄၉၉ကျပ်

 

၇ရက်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်ကို တစ်ရက် ၄၉၉ ကျပ်ဖြင့်ဝယ်ယူပြီး Mobile Legends, PUBG MOBILE, FREEFIRE ဂိမ်းများဆော့ရန်အတွက် 460MB နဲ့ ရယူလိုက်ပါ။

 

*2099*1# USSD မှ (သို့မဟုတ်) MyTelenor app မှတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်

Mobile Legends, PUBG Mobile, FreeFire ဂိမ်းများကိုဆာ့ရန်အတွက် 460MB

အစီအစဉ်သက်တမ်း ၇ရက်

 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

  • ရရှိလာသော 460MB ကို Mobile Legends, PUBG MOBILE နှင့် FREEFIRE ဂိမ်းများ ဆော့ရန်အတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
  • 460MB အသုံးပြုခြင်းကျော်လွန်သွားပါက Mobile Legends, PUBG MOBILE, FREEFIRE ဂိမ်းများဆော့ရန်အတွက် 1MB လျှင် ၁ကျပ်PayGo data မှကောက်ခံသွားပါမည်။ အခြား စုဘူး ဒေတာပတ် သို့မဟုတ် ဒေတာပတ်တစ်ခုခုရှိပါက PayGo မှမဟုတ်ဘဲ ရှိသည့် ဒေတာပတ်မှ ကောက်ခံသွားပါမည်။
  • ၇ရက်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်သည် အထက်ပါ ဂိမ်းများကစားခွင့် နှင့် ဂိမ်းအတွင်းအသံဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း အတွက်သာဖြစ်ပြီး VPN တစ်ခုခုအသုံးပြု၍ ဂိမ်းဆော့ခြင်း၊ PlayStore or App Store မှ game update/download လုပ်ခြင်း၊ ဂိမ်းအတွင်း Streaming လုပ်ခြင်း၊ Facebook, Youtube, TikTok (သို့မဟုတ် အခြား link များအတွက် မပါဝင်ပါ။
  • Super Htaw plan တစ်ခုခုရယူထားပါက Super Htaw မှ ဂိမ်းအတွက် အသုံးပြုခြင်းကို အရင်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး Super Htaw လက်ကျန်ကုန်ဆုံးမှသာ Gaming Pack မှ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
  • အသေးစိတ်ကို အောက်ဘက်ရှိ အမေးများသောမေးခွန်းများ နေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

Frequently Asked Questions:

တယ်လီနောသုံးစွဲသူ Gamer များအတွက် အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Mobile Legends, PUBG MOBILE, FREEFIRE   ကိုနေ့စဉ် 90MB  အထိဆော့နိုင်မည့် ဒေတာပတ်ခ် တစ်ခုဖြစ်သည်။

နေ့စဉ် ၉၉ကျပ်ဖြင့် တစ်ရက်သက်တမ်း ( ၉၉ကျပ်ဖြင့် အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးသွားမည် )

*2099*1# USSD မှ (သို့မဟုတ်) MyTelenor app မှတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်

90MB ကျော်လွန်သွားပါက ကျော်သွားသည့်အကြောင်း SMS ရရှိမှာဖြစ်ပြီး၊ ကျော်သွားသည့်အချိန်မှစ၍ Mobile Legends, PUBG MOBILE, FREEFIRE ဂိမ်းများဆော့ရန်အတွက် 1MB လျှင် ၁ကျပ် ကို PayGo data မှကောက်ခံသွားပါမည်။

အခြား စုဘူး ဒေတာပတ် သို့မဟုတ် ဒေတာပတ်တစ်ခုခုရှိပါက PayGo မှမဟုတ်ဘဲ ရှိသည့် ဒေတာပတ်မှ ကောက်ခံသွားပါမည်။

နေ့စဉ်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်သည် အထက်ပါ ဂိမ်းများကစားခွင့် နှင့် ဂိမ်းအတွင်းအသံဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း အတွက်သာဖြစ်ပြီး VPN တစ်ခုခုအသုံးပြု၍ ဂိမ်းဆော့ခြင်း၊ PlayStore or App Store မှ game update/download လုပ်ခြင်း၊ ဂိမ်းအတွင်း Streaming လုပ်ခြင်း၊ Facebook, Youtube, TikTok (သို့မဟုတ် အခြား link များအတွက် မပါဝင်ပါ။)

အစီအစဉ်အောင်မြင်စွာရယူပြီးတိုင်းအတွက် SMS notification ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ MyTelenor App special tab အောက်တွင်လဲ ရယူထားကြောင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။

အစီစဉ်သကတမ်းမှာစက်တင်ဘာလ ၈ရက်မှ အစီအစဉ်ပြီးဆုံးကြောင်း မကြေငြာခင်အထိ

Super Htaw plan တစ်ခုခုရယူထားပါက Super Htaw မှ ဂိမ်းအတွက် အသုံးပြုခြင်းကို အရင်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး Super Htaw လက်ကျန်ကုန်ဆုံးမှသာ Gaming Pack မှ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

တယ်လီနောသုံးစွဲသူ Gamer များအတွက် အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Mobile Legends, PUBG MOBILE, FREEFIRE   ကိုနေ့စဉ် 460MB  အထိဆော့နိုင်မည့် ဒေတာပတ်ခ် တစ်ခုဖြစ်သည်။

နေ့စဉ် ၉၉ကျပ်ဖြင့် ၇ရက်သက်တမ်း

*2499*1# USSD မှ (သို့မဟုတ်) MyTelenor app မှတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်

460MB ကျော်လွန်သွားပါက ကျော်သွားသည့်အကြောင်း SMS ရရှိမှာဖြစ်ပြီး၊ ကျော်သွားသည့်အချိန်မှစ၍ Mobile Legends, PUBG MOBILE, FREEFIRE ဂိမ်းများဆော့ရန်အတွက် 1MB လျှင် ၁ကျပ် ကို PayGo data မှကောက်ခံသွားပါမည်။

အခြား စုဘူး ဒေတာပတ် သို့မဟုတ် ဒေတာပတ်တစ်ခုခုရှိပါက PayGo မှမဟုတ်ဘဲ ရှိသည့် ဒေတာပတ်မှ ကောက်ခံသွားပါမည်။

အစီစဉ်သကတမ်းမှာစက်တင်ဘာလ ၈ရက်မှ အစီအစဉ်ပြီးဆုံးကြောင်း မကြေငြာခင်အထိ

အစီအစဉ်အောင်မြင်စွာရယူပြီးပါက SMS notification ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ MyTelenor App special tab အောက်တွင်လဲ ရယူထားကြောင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။

၇ရက်စိတ်ကြိုက်ဆော့ Gaming ဒေတာပတ်ဒ်သည် အထက်ပါ ဂိမ်းများကစားခွင့် နှင့် ဂိမ်းအတွင်းအသံဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း အတွက်သာဖြစ်ပြီး VPN တစ်ခုခုအသုံးပြု၍ ဂိမ်းဆော့ခြင်း၊ PlayStore or App Store မှ game update/download လုပ်ခြင်း၊ ဂိမ်းအတွင်း Streaming လုပ်ခြင်း၊ Facebook, Youtube, TikTok (သို့မဟုတ် အခြား link များအတွက် မပါဝင်ပါ။)

Super Htaw plan တစ်ခုခုရယူထားပါက Super Htaw မှ ဂိမ်းအတွက် အသုံးပြုခြင်းကို အရင်ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး Super Htaw လက်ကျန်ကုန်ဆုံးမှသာ Gaming Pack မှ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

169

Back to top