ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာ မူဝါဒ

Oak Thar Wati Co.,Ltd သည် Myanflix app အား စီးပွားဖြစ်app အဖြစ် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုအား Oak Thar Wati Co.,Ltd မှ ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ထိုအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

တစ်စုံတစ်ဦးသည် ကျွနုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးပါက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်လက်စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းထုတ်ဖော်ခြင်းတို့နှင့် ပတ်သတ်သော ကျွန်ုပ် တို့၏ မူဝါဒများကို website ကြည့်ရှူသူများထံ အသိပေးရန်အတွက် ဤစာမျက်နှာကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ပါက သင်သည်ဤမူဝါဒနှင့် ပက်သက်သော သတင်း အချက်လက် စုဆောင်းမှုနှင့် အသုံးပြုမှုတို့အား သဘောတူရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်ကို ဝန်ဆောင်မှုအား တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရန်အတွက် အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် သင်တို့၏သတင်းအချက်လက်များကို ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသည်မှလွဲ၍ အခြားမည်သူနှင့်မှ ဝေမျှခြင်း သို့မဟုတ် သုံးစွဲခြင်းများမပြုလုပ်ပါ။ ဤကိုယ်ရေး အချက်အလက်မူဝါဒတွင် အသုံးပြုထားသော စည်းကမ်းချက်များသည် ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားခြင်းမှမဟုတ်ပဲ Myanflix တွင် ရရှိနားလည်လွယ်နိုင်သော ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက် များနှင့် တူညီသောအဓိပ္ပာယ်များရှိသည်။

သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း

ပိုမိုကောင်းမွန်သော အတွေ့အကြုံအတွက်ကျွန်ုပ် တို့၏ဝန်ဆောင်မှုအားအသုံးပြုနေစဉ် သင်တို့၏ အချို့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သက်သေပြနိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား ထောက်ပံ့ပေးရန်လိုအပ်သည်။ ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းသိမ်းပြီး အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်သည်။

ဤ app သည် သင့်အားခွဲခြားထုတ်ဖော်ရန်အတွက်အသုံးပြုမည့်သတင်းအချက်အလက်ကို စုဆောင်းသော thirdparty ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုထားခြင်းမရှိပါ။ ဤ app မှအသုံးပြုထားသော thirdparty ဝန်ဆောင်မှုတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒများကို Google Play Services နှင့် Facebook တို့တွင် ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

အဝင်အထွက်မှတ်တမ်းအချက်အလက်

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို မည်သည့်အချိန်မဆို အသုံးပြုနေစဉ် appထဲတွင် ပြဿနာတစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက အဝင်အထွက် မှတ်တမ်းအချက်အလက်ဟုခေါ်သော သင်တို့၏ဖုန်းထဲရှိ (thirdparty ထုတ်ကုန်များမှတဆင့်) သတင်းအချက်အလက်တို့ကို စုဆောင်းနေကြောင်း အသိပေးလိုပါသည်။ အဝင်အထွက် မှတ်တမ်းအချက်အလက်ထဲတွင် သင့်ဖုန်းကိရိယာ၏ အင်တာနက်ပရိုတိုကော “IP” လိပ်စာ၊ ဖုန်းကိရိယာ၏ အမည်၊ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသာ စနစ်ဗားရှင်း၊ကျွန်ုပ် တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသောအခါ သင့်ဖုန်းကိရိယာ၏ ဖွဲစည်းပုံစနစ်၊ ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း၏အချိန်၊ ရက်စွဲနှင့် အခြားသော စာရင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်သည်။

အချက်အလက်များ

အချက်အလက်များသည် အများအားဖြင့် အမည်မသိထူးခြားသော ခွဲခြားသတ်မှတ်သူအဖြစ် အသုံးပြုသော အချက်အလက်ပမာဏ အနည်းငယ်ပါရှိသည့် ဖိုင်များဖြစ်သည်။

ထိုအချက်အလက်များကို သင်ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုသော websiteမှ သင်၏ browserမှပေးပို့ပြီး သင့်ဖုန်း internal memoryထဲသိမ်းဆည်းထားသည်။

ဤဝန်ဆောင်မှုသည် ထိုအချက်အလက် “cookies” ကိုအတိအလင်းအသုံးမပြုပါ။ သို့သော်လည်း ၄င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖွံဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်နှင့် သတင်းအချက်စုဆောင်းဖို့အတွက် “cookies” များကိုအသုံးပြုသော တတိယလူကုဒ်နှင့် မှတ်တမ်းများစုစည်းထားသည့်နေရာများကိုအသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည်။ ထို “cookies” များကိုလက်ခံနိုင်ရန် သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်နိုင်ရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပြီး သင်၏ဖုန်းထဲသို့ “cookie” တစ်ခုပေးပို့ခြင်းခံရပါကလည်း သိရှိနိုင်သည်။ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ “cookies” များကို ငြင်းပယ်ရန် ရွေးချယ်ပါက ဤဝန်ဆောင်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို အသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

ဝန်ဆောင်မှူထောက်ပံ့သူများ

ကျွန်ုပ်တို့သည် thirdparty ကုမ္ပဏီများနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများကို အောက်ပါအကြောင်းအရာ များကြောင့် ငှားရမ်း နိုင်လိမ့်မည်။

  • ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုအား လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်။
  • ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်စားဝန်ဆောင်မှုအား ထောက်ပံပေးရန်။
  • ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပက်သတ်သော ဝန်ဆောင်မှူများကို ဆောင်ရွက်ရန် သို့မဟုတ်
  • ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုအား မည်ကဲသို့အသုံးပြုခံရသည်ကို စိစစ်ရာတွင်ကူညီပေးရန်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဝန်ဆောင်မှု၏ အသုံးပြုသူများအား ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များထံသို့ ဤတတိယပါတီဝင်များသည် ၀င်ရောက်ခွင့်ရှိကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ အကြောင်းအရင်းသည် ၄င်းတို့ထံပေးအပ်ထားသော လုပ်ငန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား လုပ်ဆောင်ရန် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ၄င်းတို့သည် အခြားသော မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မှ သတင်းအချက်အလက် များကို ထုတ်ဖော်ခွင့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုခွင့် မရှိပါ။

လုံခြုံမှု

သင်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အား ယုံကြည်ပေးခြင်းကို တန်ဖိုးထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၄င်းအား ကာကွယ်ရန်အတွက် စီးပွားရေးအရ လက်ခံနိုင်သော နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုရန် ကြိုးစားလှုပ်ရှားနေပါသည်။ သို့သော် အင်တာနက်မှ တဆင့်ပို့ပေးခြင်းနည်းလမ်း သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်နစ် သိုလှောင်ခြင်းနည်းလမ်းတို့သည် ၁၀၀% လုံခြုံ စိတ်ချရမည် မဟုတ်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၄င်း၏ လုံခြုံမှုအား အပြည့်အဝ အာမခံပေးနိုင်မည် မဟုတ်သည်ကို သတိရစေလိုပါသည်။

အခြားဆိုက်များသို့ ချိတ်ဆက်ခြင်း

ဤဝန်ဆောင်မှုသည် အခြားသောဆိုက်များသို့ ချိတ်ဆက်သည့် link များ ပါ၀င်လိမ့်မည်။ Third Party Company ၏ link များအား နှိပ်မိပါက ထိုဆိုက်ထံသို့ သင့်အား ညွှန်ကြားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ဆိုက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခြင်း မဟုတ်သည်ကိုလည်း သတိထားစေလိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုကဲ့သို့သော website များ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် ခိုင်မာစွာ အကြံပေးလိုပါသည်။ အခြားမည်သည့် Third Party များနှင့် ၀န်ဆောင်မှုတို့၏ ပါ၀င်သည့် အကြောင်းအရာ၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒများ သို့မဟုတ် အလေ့အကျင့်များအပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲ ကျွန်ုပ် တို့၌တာဝန်မရှိပါ။

ကလေးများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

ဤဝန်ဆောင်မှုသည် အသက် (၁၃)နှစ်အောက်ကလေးများနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ကျွန်ုပ် တို့သည် အသက် (၁၃)နှစ်အောက်ငယ်သော ကလေးများမှ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ထုတ်ဖော်ခွဲခြားနိုင်သော သတင်းအချက်အလက် များကို သိလျှက်ဖြင့် မစုဆောင်းပါ။ အသက်(၁၃)နှစ်အောက် ငယ်သော ကလေးတစ်ဦးဦးမှ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များအား ပေးထားသည်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအရာအားကျွန်ုပ်တို့၏ ဆာဗာမှ ချက်ချင်းဖျက်ပစ်မည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် မိဘ သို့မဟုတ် စောင့်ရှောက်သူဖြစ်ပြီး သင့်ကလေးသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များအားပေးထားသည်ကို သိရှိထားပါက လိုအပ်သော ဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်စေလိုပါသည်။

သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှု

ကျွန်ုပ်တို့သည် Myanflix နှင့် သုံးစွဲသူများအား ကျွန်ုပ်တို့ကိုင်ဆောင်သော သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ၀င်ရောက်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ကြိုးစားအားထုတ်နေပါသည်။ အထူးသဖြင့် -

  • ကျွန်ုပ်တို့သည် သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် စနစ်များထံသို့ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ၀င်ရောက်မှုတို့မှ စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအစီအမံများ ပါ၀င်သော အလေ့အကျင့်များအား လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ကို အမြဲတစေပြန်လည်စမ်းစစ်နေပါသည်။
  • ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ထိုအရာအား လုပ်ဆောင်ပေးရန်အတွက် ထိုသတင်းအချက်အလက်အား သိရှိရန်လိုသော Myanflix ၀န်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ အေးဂျင့်များနှင့် စည်းကမ်းတင်းကျပ်သော ပဋိညာဉ်ဆိုင်ရာ အရေးကြီးသော တာဝန်များကို လုပ်ဆောင်ရမည်သူများနှင့် ဤတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရမည့် သို့မဟုတ် တာဝန်မှ ရပ်စဲခြင်းခံရမည့်သူများအား ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များထံသို့ ၀င်ရောက်ခြင်းကို ကန့်သတ်ထားပါသည်။

ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒအား ပြောင်းလဲမှုများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒသည် ရံဖန်ရံခါပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင်၏ပြတ်သားသော ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒအောက်ရှိ သင့်အခွင့်အရေးများကို လျှော့ချမည်မဟုတ်ပါ။ ဤစာမျက်နှာတွင် မည်သည့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒအား ပြောင်းလဲမှုများကိုမဆို တင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ထိုပြောင်းလဲမှုများသည် အရေးပါပါက ပို၍ထင်ရှားသော (အချို့သောဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒအား ပြောင်းလဲမှုများ၏ အီးမေးလ် အကြောင်းကြားစာပါ၀င်သော) သတိပေးချက်အား ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ သင်တို့၏ ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုအတွက် ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒ၏ ယခင်ဗားရှင်းများ ကိုလည်း မှတ်တမ်းများ စုစည်းထားသောနေရာတွင် သိမ်းထားပေးမည်ဖြစ်သည်။

ဆက်သွယ်ရန်

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် အကြံပြုချက်များ ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အား care@myanflix.com သို့emailပို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

My Account
Live Chat
Share Share