တယ်လီနောရုံး
တယ်လီနောရုံးချုပ် ရန်ကုန်
လမ်းမတော်မြို့နယ်
အမှတ်-၂၂၁/၂၂၃၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ၁၁လမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။
မြန်မာပလာဇာ
Life Square ၀န်းအတွင်း၊ မြန်မာပလာဇာ ဒုတိယထပ်။
ပါရမီလမ်း
ပါရမီလမ်း၊ စိန်ဂေဟာ (ပါရမီ)၊ ရန်ကုန်။
ကမာရွတ်မြို့နယ်
အမှတ်-၃၉/၄၁၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ စိန်ဂေဟာ(လှည်းတန်း)၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။
အခန်း-၁၁၆၊ ပထမထပ်၊ Junction Square၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ဒဂုံမြို့နယ်
အမှတ်-၄၄၊ ပြည်လမ်း၊ စိန်ဂေဟာစူပါစင်တာ၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ကျောက်တံတားမြို့နယ်
အမှတ်-၂၂၇.၂၃၁၊ အိုလံပစ်တာဝါ၊ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့်၊ စိန်ဂေဟာ (ဗိုလ်အောင်ကျော်)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။
လသာမြို့နယ်
အမှတ်-၆၇၈၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ စိန်ဂေဟာ (လသာ)၊ လသာမြို့နယ်။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်
ပထမထပ်၊ Junction 8၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
စမ်းချောင်းမြို့နယ်
ဒဂုံစင်တာ-၂၊ ဒုတိယထပ်၊ Mobile Zone၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်
အမှတ်-၁၀၈(ဘီ)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊၅/၅-ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။
တာမွေမြို့နယ်
အမှတ်-၁၁၅၊ ကျောက်မြောင်းလမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်။
သုံးဂွမြို့နယ်
အမှတ်-၆/၂၊ ရှင်စောပုလမ်း၊ သုံးဂွ။
သန်လျင်မြို့နယ်
အမှတ်-၁၅၃၊ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းလမ်း၊ မြို့သစ်မြောက်ဘက်၊ သန်လျင်မြို့နယ်။
My Telenor