ပိုပိုရ အပီဝုန်း Free Fire 1200MB - ၁၆၉၉ကျပ်

Offer

အကန့်အသတ်မဲ့ Free Fire ဒေတာ + 1200MB ဒေတာ

Benefits

Dr. Plague Costume နှင့် Legendary Gun Skin Box ကူပွန်ကုဒ်

Validity

ရက် ၃၀စာ

*2299# မှ (သို့မဟုတ်) MyTelenor Appမှတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။

ဆုလက်ဆောင်များ

Dr Plague

Midnight Mafia


Spirited Overseers

Tropical Parrot


War Academy

ပိုပိုရ အပီဝုန်း Free Fire 500MB - ၆၉၉ကျပ်

Offer

အကန့်အသတ်မဲ့ Free Fire ဒေတာ + 500MB ဒေတာ

Benefits

Gun Skin Box ကူပွန်ကုဒ်

Validity

၇ရက်

*2288# မှ (သို့မဟုတ်) MyTelenor Appမှတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။

ဆုလက်ဆောင်များ

Cosmic Bounty


Party Animal


Victory Wings

လုပ်ဆောင်ရန် နည်းလမ်းများ

Previous Next
Previous Next

Frequently Asked Questions

ပိုပိုရ အပီဝုန်း Free Fire 1200MB data pack
ပိုပိုရ အပီဝုန်း Free Fire 1200MB data pack ဒေတာပတ်ခ် ဆိုတာဘာလဲ ?
ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှလက်ဆောင်တွေကဘာလဲ ?
ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှလက်ဆောင်တွေ ကိုဘယ်လိုရယူမလဲ ?
ရရှိလာတဲ့ ကူပွန်ကုဒ်တွေကို ဘယ်လိုလဲလှယ်ရမလဲ ?
ကူပွန်ကုဒ်တွေရဲ့ သက်တမ်းကဘယ်အချိန်ထိအသုံးပြုလို့ရလဲ ?
Free Fire အခမဲ့ အကန့်အသတ်မရှိ ကစားခွင့်သည် အခြား ဂိမ်းအတွင်း in-game update/download လုပ်ခြင်း , Facebook, Youtube Videos (or any အခြား third party အသုံးပြုမှု) များအတွက်အသုံးပြုလို့ရပါလား ?
ရရှိသည့် ဒေတာ ၁၂၀၀MB ကို FREE FIRE ဂိမ်းမှာပဲသုံးလို့ရတာလား?
ပိုပိုရ အပီဝုန်း FREE FIRE 1200MB ဒေတာပတ်လက်ကျန်ကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မလဲ?
Free Fire ကို ဒေတာမကုန်ဘဲ free ဆော့ရန်ဘာလိုအပ်မလဲ။
အစီအစဉ်က ဘယ်အချိန်မှ ဘယ်အချိန်ထိလဲ?
ပိုပိုရ အပီဝုန်း Free Fire 500MB data pack
ပိုပိုရ အပီဝုန်း Free Fire 500MB data pack ဒေတာပတ်ခ် ဆိုတာဘာလဲ ?
ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှလက်ဆောင်တွေကဘာလဲ ?
ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှလက်ဆောင်တွေ ကိုဘယ်လိုရယူမလဲ ?
ရရှိလာတဲ့ ကူပွန်ကုဒ်တွေကို ဘယ်လိုလဲလှယ်ရမလဲ ?
ကူပွန်ကုဒ်တွေရဲ့ သက်တမ်းကဘယ်အချိန်ထိအသုံးပြုလို့ရလဲ ?
Free Fire အခမဲ့ အကန့်အသတ်မရှိ ကစားခွင့်သည် အခြား ဂိမ်းအတွင်း in-game update/download လုပ်ခြင်း , Facebook, Youtube Videos (or any အခြား third party အသုံးပြုမှု) များအတွက်အသုံးပြုလို့ရပါလား ?
ပိုပိုရ အပီဝုန်း FREE FIRE 500MB Pack ကို ဝယ်ယူပြီး Suboo ဒေတာကို သက်တမ်းတိုးလို့ရပါသလား?
ပိုပိုရ အပီဝုန်း FREE FIRE 500MB ကို ဝယ်ယူလျှင် လက်ကျန် Suboo ဒေတာ မှာ ပေါင်းသွားမလား?
ရရှိသည့် ဒေတာ ၅၀၀MB ကို FREE FIREဂိမ်းမှာပဲသုံးလို့ရတာလား?
ပိုပိုရ အပီဝုန်း FREE FIRE 500MB ဒေတာပတ်လက်ကျန်ကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မလဲ?
Free Fire ကို ဒေတာမကုန်ဘဲ free ဆော့ရန်ဘာလိုအပ်မလဲ။
အစီအစဉ်က ဘယ်အချိန်မှ ဘယ်အချိန်ထိလဲ?
My Account
Live Chat
Share Share