တယ်လီနော၏မှ အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများကို အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးရန် အစဉ်အမြဲ ကြိုးစားလျက် ရှိပါသည်။ တယ်လီနောမှ လူအများအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းမည့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုသာ လုပ်ဆောင် ပေးလျက် ရှိပါသည်။  

သာသာယာယာ

၁၀ ကျပ်
တစ်မိနစ်


တယ်လီနောအချင်းချင်း


အခြားပြည်တွင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု (တစ်မိနစ်)
၂၅ ကျပ်

စာတို
(တစ်စောင်)
၁၅ ကျပ်


ဒေတာအသုံးပြုမှု (တစ်မီဂါဘိုက်)
၈ ကျပ်ပိုမိုသိရှိရန်
Base Plan

၂၇ ကျပ်
 (တစ်မိနစ်)

တယ်လီနောအချင်းချင်း


အခြားပြည်တွင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု (တစ်မိနစ်)
၂၇ ကျပ်

စာတို
(တစ်စောင်)
၁၅ ကျပ်

ဒေတာအသုံးပြုမှု (တစ်မီဂါဘိုက်)
၈ ကျပ်ပိုမိုသိရှိရန်
My Telenor