ဂိမ်းများဆော့ပြီး ပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရင်း ဖုန်းဘေများစွာ ရယူနိုင်မယ့် MyTelenor App ရဲ့ 'ပေါ့ပေါ့ပါးပါး' ပိုမိုသိရှိရန်

ဂိမ်းများဆော့ပြီး ပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရင်း ဖုန်းဘေများစွာ ရယူနိုင်မယ့် MyTelenor App ရဲ့ 'ပေါ့ပေါ့ပါးပါး' ပိုမိုသိရှိရန်

ဂိမ်းများဆော့ပြီး ပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရင်း ဖုန်းဘေများစွာ ရယူနိုင်မယ့် MyTelenor App ရဲ့ 'ပေါ့ပေါ့ပါးပါး' ပိုမိုသိရှိရန်

Missed Call အသိပေးချက်

Missed call များအတွက် sms notification များရရှိမည်။

  • လိုင်းမိသောနေရာ သို့မဟုတ် ဖုန်းပြန်ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် sms notification ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
  • ဝန်ဆောင်မှုမှာ အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။
  • မိမိမသိလိုက်သော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို အချိန်အတိအကျနှင့် အသိပေးမှုကိုရယူနိုင်ပါသည်။
  • အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။

Frequently Asked Questions:

Missed call alert service (MCA) သည် သုံးစွဲသူ၏ ဖုန်းလိုင်းမအားနေချိန် (သို့) ပိတ်ထားသည့်အခါ(သို့) ကွန်ရက်မရရှိနိုင်သောနေရာသို့ရောက်ရှိ သည့်အခါ လွဲချော်သွားသောထိုအဝင်ခေါ်ဆိုမှုများကို လိုင်းမိသောနေရာ (သို့) ဖုန်းပြန်ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် လက်ခံရရှိမည်။ “Missed Call Alert” သည် ခေါ်ဆိုသူ၏ ဖုန်းနံပါတ် နှင့်ခေါ်ချိန်အတိအကျကို စာတိုဖြင့် ပေးပို့ပါလိမ့်မည်။

“Missed Call Alert” ဝန်ဆောင်မှုကို တယ်လီနော သုံးစွဲသူများအတွက် ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်သည်။ အထူးလုပ်ဆောင်ရန်မလိုပါ။

“Missed Call Alert” အစီအစဉ်ကို Telenor သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။

သုံးစွဲသူဘက်က “ MCA OFF” ကို 222 သို့ စာတို ပေးပို့နိုင်သည်။ ၀န်ဆောင်မှုကိုပြန်လည်စတင်ရန်“ MCA ON” ကို 222 သို့ပေးပို့နိုင်သည်။

*#62*# ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်စစ်ဆေးနိုင်သည်။

*#62*# သည်ခေါ်ဆိုမှုလွှဲပြောင်းနံပါတ်ကို စစ်ဆေးသော နံပါတ်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူမှအခြားနံပါတ်သို့ခေါ်ဆိုမှုလွှဲပြောင်းခြင်းကို *#62*# သို့ ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူမှခေါ်ဆိုမှုလွှဲပြောင်းခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖုန်း setting တွင်ပြုလုပ်ထား ခြင်းမရှိပါကမူလ MCA server နံပါတ် (790000500) ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။
108

Back to top