ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ကြိုသုံး

သင့်ဖုန်း လက်ကျန်ငွေနည်းနေချိန်တွင် တယ်လီနောမှ ကြိုသုံး အား ချေးငှါးအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ သင့်ဖုန်းလက်ကျန်ငွေ ၂၀၀ကျပ်အောက် ရောက်ရှိချိန်တွင်ကြိုသုံးငွေကိုရယူပြီး| နောက်တကြိမ်ဖုန်းငွေဖြည့်ချိန် တွင် ဝန်ဆောင်ခနှင့်တကွ ကြိုသုံးငွေကိုပြန်လည်ဖြတ်တောက်ပါမည်။

ကြိုသုံးငွေယူရန် *500# ဖုန်းကိုခေါ်ဆိုပါ။

Frequently Asked Questions:

တယ်လီနောစတားမဟုတ်သော တယ်လီနောအသုံးပြုသူ *500# ဖုန်းကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ တယ်လီနောစတား *500# (သို့)*2400# ကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။

ရရှိထားသော ကြိုသုံးငွေကို စစ်ဆေးရန် *124*1# ကိုနှိပ်၍စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။

သင့်ဖုန်းလက်ကျန်ငွေ ၂၀ဝကျပ်အောက် ရောက်ရှိချိန်တွင်ကြိုသုံးငွေကိုရယူနိုင်ပါတယ်။ ** 9th April 2020 မှစ၍ပြောင်းလဲထားသောစည်းမျဉ်းအရ၊ ကြိုသုံး ငွေ ကိုလတ်တလောရယူသုံးစွဲမည့်သူတစ်ဦးအနေဖြင့် တယ်လီနော ဆင်းကတ်အသုံးပြုသည့် ၃၀နှင့်အထက်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး ၃,၀၀၀ ကျပ် သုံးစွဲပြီးသူဖြစ်ရမည်။ ဒါ့အပြင် ယခင်ချေးငွေရယူထားသူဖြစ်ပါက အားလုံးကိုဆပ်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ အထက်ပါလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူများအနေဖြင့် ကြိုသုံးငွေရယူနိုင်ပြီး ၊ ထပ်မံငွေဖြည့်သွင်းသည့်အခါ ကြိုသုံးငွေကို ဝန်ဆောင်ခနှင့်အတူ ပြန်လည်နှုတ်ယူသွားမည်ဖြစ်သည်။

၉ဝဝကျပ်၊ ၁၆ဝဝကျပ် (သို့) ၂၄ဝဝကျပ် (စတား Customer များအတွက်) ကြိုတင်အသုံးပြုမှုအတွက် ဝန်ဆောင်ခ ၆၀ ကျပ်(ကုန်သွယ်ခွန်ပါပြီး) ကောက်ခံပါသည်။

ကြိုသုံးငွေဖြင့် တယ်လီနော၏ ဝန်ဆောင်မှုအားလုံး (လက်ကျန်ငွေ လွှဲပြောင်းခြင်းမှ လွဲ၍)ကို အသုံးပြုခွင့်ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး အသုံးပြုခွင့် သက်တမ်းမှာ ၃၀ ရက် ဖြစ်ပါတယ်။

မရယူနိုင်ပါ။ ကြိုသုံးအစီအစဉ်ကို prepaid သုံးစွဲသူများသာ ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
32

Back to top