telenor_myanmar_ivr
telenor_myanmar_ivr
  • IVR မှတစ်ဆင့် သင့်တင့်သော ဈေးဖြင့် ရရှိနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ခံစားလိုက်ပါ။​
  • အပတ်စဉ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် (အခွန်အပါအဝင်) ၃၁၅ ကျပ် ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးသွားပါမည်။​

News Voice

Services Name Description How to subscribe
Eleven Media Eleven Media ရဲ့ နောက်ဆုံးရ မိုဘိုင်းရေဒီယို သတင်းဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုက လူကြီးမင်းတို့ တယ်လီနော်မိုဘိုင်းဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပေးမှာဖြစ်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နားမဆင်လိုက်ရလျှင်လည်း နံပါတ် 303 ကို ဝန်ဆောင်ခထပ်မံပေးရန်မလိုဘဲ ပြန်လည်ဖုန်းခေါ်ကာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ 303 သို့ ခေါ်ဆိုပါ။
International News International news ရဲ့ နောက်ဆုံးရ မိုဘိုင်းရေဒီယို သတင်းဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုက လူကြီးမင်းတို့ တယ်လီနော်မိုဘိုင်းဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပေးမှာဖြစ်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နားမဆင်လိုက်ရလျှင်လည်း နံပါတ် 303 ကို ဝန်ဆောင်ခထပ်မံပေးရန်မလိုဘဲ ပြန်လည်ဖုန်းခေါ်ကာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ 303 သို့ ခေါ်ဆိုပါ။
Mizzima News Mizzima ရဲ့ နောက်ဆုံးရ မိုဘိုင်းရေဒီယို သတင်းဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုက လူကြီးမင်းတို့ တယ်လီနော်မိုဘိုင်းဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပေးမှာဖြစ်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နားမဆင်လိုက်ရလျှင်လည်း နံပါတ် 303 ကို ဝန်ဆောင်ခထပ်မံပေးရန်မလိုဘဲ ပြန်လည်ဖုန်းခေါ်ကာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ 303 သို့ ခေါ်ဆိုပါ။
Sports News Eleven Media ရဲ့ နောက်ဆုံးရ မိုဘိုင်းရေဒီယို သတင်းဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုက လူကြီးမင်းတို့ တယ်လီနော်မိုဘိုင်းဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပေးမှာဖြစ်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နားမဆင်လိုက်ရလျှင်လည်း နံပါတ် 303 ကို ဝန်ဆောင်ခထပ်မံပေးရန်မလိုဘဲ ပြန်လည်ဖုန်းခေါ်ကာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ 303 သို့ ခေါ်ဆိုပါ။
Entertment News Eleven Media ရဲ့ နောက်ဆုံးရ မိုဘိုင်းရေဒီယို သတင်းဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုက လူကြီးမင်းတို့ တယ်လီနော်မိုဘိုင်းဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပေးမှာဖြစ်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နားမဆင်လိုက်ရလျှင်လည်း နံပါတ် 303 ကို ဝန်ဆောင်ခထပ်မံပေးရန်မလိုဘဲ ပြန်လည်ဖုန်းခေါ်ကာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ 303 သို့ ခေါ်ဆိုပါ။

Horoscope Voice

Services Name Description How to subscribe
San Zarni Bo ဆရာစံဇာဏီဘိုဟောကြားသော ၈ ရက် သားသမီးများအတွက် မိုဘိုင်းရေဒီယို ဗေဒင်ဟောစတမ်း ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုက လူကြီးမင်းတို့ တယ်လီနော်မိုဘိုင်းဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပေးမှာဖြစ်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နားမဆင်လိုက်ရလျှင်လည်း နံပါတ် 303 ကို ဝန်ဆောင်ခထပ်မံပေးရန်မလိုဘဲ ပြန်လည်ဖုန်းခေါ်ကာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ 304 သို့ ခေါ်ဆိုပါ။
Zayar Ko ဦးဇေယျာကို (နက္ခတ်သိပ္ပံ) ဟောကြားသော ၈ ရက် သားသမီးများအတွက် မိုဘိုင်းရေဒီယို ဗေဒင်ဟောစတမ်း ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုက လူကြီးမင်းတို့ တယ်လီနော်မိုဘိုင်းဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပေးမှာဖြစ်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နားမဆင်လိုက်ရလျှင်လည်း နံပါတ် 303 ကို ဝန်ဆောင်ခထပ်မံပေးရန်မလိုဘဲ ပြန်လည်ဖုန်းခေါ်ကာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ 304 သို့ ခေါ်ဆိုပါ။
Min Thei Khine မင်းသိမ်းခိုင် ( ရွှေရမ်းထူးလင်း) ဟောကြားသော ၈ ရက် သားသမီးများအတွက် မိုဘိုင်းရေဒီယို ဗေဒင်ဟောစတမ်း ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုက လူကြီးမင်းတို့ တယ်လီနော်မိုဘိုင်းဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပေးမှာဖြစ်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နားမဆင်လိုက်ရလျှင်လည်း နံပါတ် 303 ကို ဝန်ဆောင်ခထပ်မံပေးရန်မလိုဘဲ ပြန်လည်ဖုန်းခေါ်ကာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ 304 သို့ ခေါ်ဆိုပါ။
Ziyaw Ni ဇင်ယော်နီ ဟောကြားသော ၈ ရက် သားသမီးများအတွက် မိုဘိုင်းရေဒီယို ဗေဒင်ဟောစတမ်း ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုက လူကြီးမင်းတို့ တယ်လီနော်မိုဘိုင်းဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပေးမှာဖြစ်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နားမဆင်လိုက်ရလျှင်လည်း နံပါတ် 303 ကို ဝန်ဆောင်ခထပ်မံပေးရန်မလိုဘဲ ပြန်လည်ဖုန်းခေါ်ကာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ 304 သို့ ခေါ်ဆိုပါ။
U Tin Oo အဓိပတိ ဦးတင်ဦး (ဂျပန်) ဟောကြားသော ၈ ရက် သားသမီးများအတွက် မိုဘိုင်းရေဒီယို ဗေဒင်ဟောစတမ်း ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုက လူကြီးမင်းတို့ တယ်လီနော်မိုဘိုင်းဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပေးမှာဖြစ်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နားမဆင်လိုက်ရလျှင်လည်း နံပါတ် 303 ကို ဝန်ဆောင်ခထပ်မံပေးရန်မလိုဘဲ ပြန်လည်ဖုန်းခေါ်ကာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ 304 သို့ ခေါ်ဆိုပါ။
Astro Buddy Astro Buddy ဟောကြားသော ၈ ရက် သားသမီးများအတွက် မိုဘိုင်းရေဒီယို ဗေဒင်ဟောစတမ်း ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှုက လူကြီးမင်းတို့ တယ်လီနော်မိုဘိုင်းဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပေးမှာဖြစ်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နားမဆင်လိုက်ရလျှင်လည်း နံပါတ် 303 ကို ဝန်ဆောင်ခထပ်မံပေးရန်မလိုဘဲ ပြန်လည်ဖုန်းခေါ်ကာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ 304 သို့ ခေါ်ဆိုပါ။
My Account
Live Chat
Share Share