ဂိမ်းကစားရင်း ဆုကြီးတွေအများကြီးဆွတ်ခူးဖို့ MyTelenor App ရဲ့ Luckyတံတားဂိမ်းလေးကိုအခုပဲဆော့ကစားလိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန်

ဂိမ်းကစားရင်း ဆုကြီးတွေအများကြီးဆွတ်ခူးဖို့ MyTelenor App ရဲ့ Luckyတံတားဂိမ်းလေးကိုအခုပဲဆော့ကစားလိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန်

ဂိမ်းကစားရင်း ဆုကြီးတွေအများကြီးဆွတ်ခူးဖို့ MyTelenor App ရဲ့ Luckyတံတားဂိမ်းလေးကိုအခုပဲဆော့ကစားလိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန်

IVR Based Services

IVR မှတစ်ဆင့် သင့်တင့်သော ဈေးဖြင့် ရရှိနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှုများ . . .

Horoscope IVR

San Zar Ni Bo

San Zar Ni Bo

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Paing Hein Kyaw

Paing Hein Kyaw

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Min Thein Khine

Min Thein Khine

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Zenyaw Ni

Zenyaw Ni

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

U Tin Oo

U Tin Oo

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Dr. Saw Yu New

Dr. Saw Yu New

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Thai Astrologer: Katha

Thai Astrologer: Katha

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Aung Chit Min

Aung Chit Min

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Kyaw Sitt Thway

Kyaw Sitt Thway

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

News IVR

Eleven Media

Eleven Media

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

International News

International News

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Sports News

Sports News

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Entertment News

Entertment News

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Drama IVR

Si Taw Thar Mha Nar Yee Than Drama Series

Si Taw Thar Mha Nar Yee Than Drama Series

၃၁၅ ကျပ် (Includ. Tax) for ၇ ရက် Subscription

*IVR Subscription Only

Back to top