တယ်လီနောစတားအဖွဲ့ဝင် ဘယ်လိုဖြစ်လို့ရမှာလဲ။

- သတ်မှတ်ထားသောသုံးစွဲမှုသက်တမ်းကာလနှင့် သုံးစွဲမှုပမာဏပေါ်မူတည်၍ တယ်လီနောစတားအဆင့်ကို သတ်မှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
- သင်၏စတားအဆင့် အမျိုးအစားကို လစဉ် ၂ရက်နေ့တိုင်း update လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ စတားအဖွဲ့ဝင်၏ သက်တမ်းကာလမှာ ၃လဖြစ်ပါတယ်။
- စတားအဖွဲ့ဝင်တယောက် တစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုရုံဖြင့် ၃လဆက်တိုက်ဖြစ်ခွင့်ရှိပြီး၊ သင်၏စတားအဆင့် အမျိုးအစားကိုလည်း လစဉ်စစ်ဆေးပြီး ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
- မူလစတားအဆင့်မှ အဆင့်လျော့ကျခြင်းအခြေအနေဖြစ်ပေါ်ပါက စတားအဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းကို နောက်ဆုံးစတားဖြစ်သည့်လမှ ၃လမြောက်တွင် ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
- မူလစတားအဆင့် အဆင့်မြင့်တက်ခြင်းအခြေအနေဖြစ်ပေါ်ပါက စတားအဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းကို လစဉ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
- စတားအဖွဲ့ဝင်မဖြစ်သေးသူများအနေဖြင့် စတားအဆင့်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်၊ မဖြစ်ကို လစဉ် စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။

Telenor Prepaid သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် တယ်လီနောဖုန်းကတ်သုံးစွဲမှုသက်တမ်း နှင့် လွန်ခဲ့သော၃လအတွင်း ပျမ်းမျှသုံးစွဲ ထားသော ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး စတားတယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်မည်သည့်စတားအမျိုးအစား ဖြစ်နိုင်သလဲဆိုတာကို  အောက်ပါဇယားကို အသုံးပြု၍ ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။

 

တယ်လီနောသုံးစွဲသော သက်တမ်းကာလ

လွန်ခဲ့သော၃လအတွင်း ပျမ်းမျှသုံးစွဲ ထားသော ပမာဏ (ကျပ်)

 

ငွေအဆင့်

ရွှေအဆင့်

ပလက်တီနမ်အဆင့်

၆လ နှင့် ၁နှစ်ကြား ၁၂၅၀၀ ကျပ် ၇၅၀၀ ကျပ် ၂၅၀၀၀ ကျပ်
၁နှစ် နှင့် ၃နှစ်ကြား

၁၀၀၀၀ ကျပ်

၁၅၀၀၀ ကျပ်

၂၂၅၀၀ ကျပ်
၃ နှစ် နှင့်အထက်

၇၅၀၀ ကျပ်

၁၂၅၀၀ ကျပ်

၂၀၀၀၀ ကျပ်
My Telenor