ဆင်းကတ်အမည်ပေါက် ပြောင်းလဲခြင်း ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း စတင်ရန်လိုအပ်ချက်များ

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်အရ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြု ပြီး ငွေပေးငွေယူကိစ္စ Mobile Financial Services များကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်

- အများပြည်သူလုံခြုံရေးကို ထိရောက်စွာ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်

- ဆင်းကတ်ပျက်စီးပျောက်ဆုံးပါက အလွယ်တကူ ပြန်လည်ရရှိသုံးစွဲနိုင်ရန်တို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ၂၀၁၉ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုလျှင် ဆင်းကတ် နှစ်ခုသာ ဝယ်ယူကိုင်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် တယ်လီနောဆင်းကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို မိမိကိုယ်တိုင်အတွက် သာမက မိသားစုဝင်၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအတွက်လည်း လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများ ပြည့်စုံမည်ဆိုလျှင် ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။

ဆင်းကတ်ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ပက်သက်၍အသေးစိတ်ကိုသိရှိရန် ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။