ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ဆက်သွယ်ရန်

တယ်လီနော သုံးစွဲသူများအတွက် ပြန်လည်ဖြေကြားရေးဌာန

တယ်လီနောမြန်မာ Facebook စာမျက်နှာသည် တယ်လီနောသုံးစွဲသူများ၏ အဆင်မပြေမှုများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးရန်အတွက်ရှိနေပါသည်။တယ်လီနော၏ Facebook Messenger သို့ဆက်သွယ်၍ သော်လည်းကောင်း ၊ ၉၇၉ သို့ဖုန်းခေါ်ဆို၍သော်လည်းကောင်း သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်များကို ပေးပို့ နိုင်ပါသည်။

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။

တယ်လီနော Partners များအတွက် ပြန်လည်ဖြေကြားရေးဌာန

တယ်လီနော partners များအနေဖြင့်ထပ်မံ လိုအပ်သော အထောက်အပံ့များအတွက် တယ်လီနောသုံးစွဲ သူဆိုင်ရာ ပြန်ကြားရေးငှာနသို့ နံနက် ၆နာရီ မှ ညနေ ၁၁ နာရီအတွင်း ဖုန်းနံပတ် ၅၅၅ (သို့မဟုတ်) ၇၇၇ သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။

လိပ်စာ

နံပါတ် ၂၂၁၊ ၁၇-၂၂-၂၃ အလွှာ၊,

ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ၁၁၁၈၂ မြန်မာ။

သိလိုသိသည်များရှိလျှင် care@telenor.com.mm မှ တစ်ဆင့် စုံစမ်းနိုင်သည်။

တယ်လီနောအကြောင်းပိုမိုဖတ်ရှုရန် Telenor Website

တယ်လီနောမြန်မာရုံးချုပ်က ရန်ကုန်မြို့တွင် တည်ရှိပါတယ်။

Back to top