တယ်လီနော Prepaid အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက် call me back ၀န်ဆောင်မှု ကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ Customer များမှ လက်ရှိ Call Me Back ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အရေးပေါ်ကြိုသုံးငွေ ရယူနိုင်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။

ကြိုသုံး သုံးစွဲနိုင်ရန်

  • ဖုန်းလက်ကျန်ငွေ ၂ဝဝကျပ်အောက်အပြင်
  • တယ်လီနော ဆင်းကတ်အသုံးပြုသည့် သက်တမ်းရက် ၃ဝနှင့်အထက် ရှိရမည်။
  • ဖုန်းငွေ ၃ဝဝဝကျပ်နှင့်အထက် သုံးစွဲ ပြီးမှသာ။
  • ယခင် ချေးငွေ ရယူထားသူဖြစ်ပါက အားလုံးကို ဆပ်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
My Account
Live Chat
Share Share