ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

Beep Me

Beep Me အစီအစဉ် ဆိုသည်မှာ ဖုန်းလက်ခံရရှိမည့်သူအနေဖြင့် လွဲချော်ခဲ့သော အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများကို missed call ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ တခြားနံပါတ်မှအဝင်ခေါ်ဆိုချိန်တွင် သင်၏ဖုန်းမှာ ကွန်ရက်မရရှိနိုင်သောနေရာသို့ရောက်ရှိခြင်း (သို့)ဖုန်းလိုင်းမအားခြင်း(သို့)ဖုန်းပိတ်ထားခြင်းတို့ကြောင့်လွဲချော်သွားသောထိုအဝင်ခေါ်ဆိုမှုများကို “missed call” အနေဖြင့် လိုင်းမိသောနေရာ (သို့) ဖုန်းပြန်ဖွင့်လိုက်သည်အချိန်တွင် လက်ခံရရှိပါမည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏အရေးကြီးသောအဝင်ခေါ်ဆိုမှုများသည်ခေါ်ဆိုသူများထံသို့ လွဲချော်မှုမရှိပဲ ပြန်လည်ခေါ်ဆိုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက်: Beep me သည် တယ်လီနောနံပါတ်များ သာမက အခြားသော မိုဘိုင်းကွန်ယက် အဝင်ခေါ်ဆိုမှူများ ၏ လွဲချော်သွားသော ဖုန်းအဝင်ခေါ်ဆိုမှူအားလုံးအတွတ်အကျုံးဝင်ပါသည်။

Frequently Asked Questions:

စတင်သုံးစွဲရန် အထူးလုပ်ဆောင်ရန်မလိုပါ။ “Beep Me” ဝန်ဆောင်မှုကို တယ်လီနော သုံးစွဲသူများအတွက် ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်သည်။

ဤဝန်ဆောင်မှုအား တယ်လီနောသုံးစွဲသူအားလုံး အရေးကြီးသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့် လွဲမသွားစေရန် အခမဲ့ ပေးထားပါသည်။
107

Back to top