ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

လက်ကျန်ငွေ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း

သင့် တယ်လီနော ဖုန်းထဲမှ လက်ကျန်ငွေအား အခြား တယ်လီနော အသုံးပြုသူထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မည်။ လွှဲလိုက်သောဖုန်းငွေသည် လက်ခံရရှိသူ၏ ပင်မစာရင်းသို့ ပေါင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တခြားသူမှ သင့်ထံ လွှဲပေးလျှင်လည်း ဖုန်းငွေသည် ပင်မစာရင်းတွင်သာ ပေါင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

လွှဲပြောင်းရန် အဆင့်များ

  • • 122*လက်ခံမည့်ဖုန်းနံပါတ်*ငွေပမာဏ#ussd code dial

    ဥပမာ:*122*0979xxxxxxx*1000#ussd code dial

  • My Telenor APP> Home Screen ရှိ “ဖုန်းငွေလွှဲရန်” ကိုနိပ်ပြီး ငွေလွှဲနိုင်ပါသည်။

စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ

  • Telenor Prepaid အသုံးပြုသူများသာ
  • ဖုန်းငွေကျပ် ၂၀ဝ မှ ၁၀,ဝဝဝ ကြား လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
  • တစ်ရက်တွင်အများဆုံး ၅၀,၀၀၀ ကျပ် လွှဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
  • တစ်ရက်တွင် ၁၀ ကြိမ်သာ ငွေလွှဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
  • ဖုန်းငွေအနည်းဆုံး ၃,ဝဝဝကျပ်နှင့်အထက်အသုံးပြုပြီးမှသာ Balance Transfer Service ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။
  • လွှဲပြောင်းပေးသူထံမှ လွှဲပြောင်းပေးသော ပမာဏ၏ ၅ရာခိုင်နှုန်းကို ၀န်ဆောင်ခအဖြစ် နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။ **(effective from 1st June 2021 onwards)

Frequently Asked Questions:

သင့်တယ်လီနော ဖုန်းထဲမှ လက်ကျန်ငွေအား အခြား တယ်လီနော အသုံးပြုသူထံသို့ လွှဲပြောင်းပေး နိုင်မည်။

ဖုန်းငွေကျပ် ၂၀ဝ မှ ၁၀,ဝဝဝ ကြား လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ရက်တွင်အများဆုံး ၅၀,၀၀၀ ကျပ် လွှဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ရက်တွင် ၁၀ကြိမ်သာ ငွေလွှဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖုန်းငွေအနည်းဆုံး ၃,ဝဝဝကျပ်နှင့်အထက်အသုံးပြုပြီးမှသာ Balance Transfer Service ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။

လက်ကျန်ငွေကိုသာလွှဲပြောင်းလို့ရပါမည်။ အပိုဆုတွေကိုလွှဲပြောင်းလို့မရနိုင်ပါ။

လက်ကျန်ငွေကိုသာလွှဲပြောင်းလို့ရပါမည်။ အပိုဆုတွေကိုလွှဲပြောင်းလို့မရနိုင်ပါ။

လွှဲပြောင်းပေးသူထံမှ လွှဲပြောင်းပေးသော ပမာဏ၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ၀န်ဆောင်ခအဖြစ် နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။ **(effective from 1st June 2021 onwards)
109

Back to top