ဂိမ်းများဆော့ပြီး ပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရင်း ဖုန်းဘေများစွာ ရယူနိုင်မယ့် MyTelenor App ရဲ့ 'ပေါ့ပေါ့ပါးပါး' ပိုမိုသိရှိရန်

ဂိမ်းများဆော့ပြီး ပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရင်း ဖုန်းဘေများစွာ ရယူနိုင်မယ့် MyTelenor App ရဲ့ 'ပေါ့ပေါ့ပါးပါး' ပိုမိုသိရှိရန်

ဂိမ်းများဆော့ပြီး ပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရင်း ဖုန်းဘေများစွာ ရယူနိုင်မယ့် MyTelenor App ရဲ့ 'ပေါ့ပေါ့ပါးပါး' ပိုမိုသိရှိရန်

စီးပွားရေးသုံး ဆင်းကတ်
စီးပွားရေးသုံး ဆင်းကတ်

စီးပွားရေးသုံး ဆင်းကတ်

စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ငန်းသုံး မိုဘိုင်းလ်အစီအစဉ်များမှာ အသက်သာဆုံးနှုန်းထားဖြင့် သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် လစဉ်ကုန်ကျမည့် ဖုန်းဘေလ်များကိုလည်း သက်သာစေရုံမက ကုန်ကျစရိတ်ကိုပါ တွက်ချက်ခန့်မှန်းရ လွယ်ကူစေမှာ ဖြစ်ပါသည်။

စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ငန်းသုံးမိုဘိုင်းလ်အစီအစဉ်များကို ပိုမိုသိရှိရန် >

Back to top