telenor_myanmar_superhtaw
telenor_myanmar_superhtaw

စူပါထော

စူပါထောနဲ့ ဖုန်းဘေလ် ၆ ဆ ကိုရယူနိုင်ပါပြီ။

telenor_myanmar_superhtaw
prepaid customer
များအတွက် အထူးအစီအစဉ်

*606#, *555#, Eload, Website(Shop), MyTelenor App, POS App ကိုခေါ်ဆိုလိုက်ပါ

အစီအစဉ်များ

၁,၀၀၀ ကျပ်
telenor_myanmar_superhtaw

၆,၀၀၀ ကျပ်

telenor_myanmar_superhtaw

*606*1#

telenor_myanmar_superhtaw

တယ်လီနောအချင်းချင်းခေါ်ဆိုမှု

၁၉၀ မိနစ်

telenor_myanmar_superhtaw

950 MB

telenor_myanmar_superhtaw

၃၀၀ SMS

တယ်လီနောအချင်းအချင်းစာတိုပေးပို့မှု

၁၅ ရက်

သက်တမ်း
၂,၀၀၀ ကျပ်
telenor_myanmar_superhtaw

၁၂,၀၀၀ ကျပ်

telenor_myanmar_superhtaw

*606*2#

telenor_myanmar_superhtaw

တယ်လီနောအချင်းချင်းခေါ်ဆိုမှု

၃၈၀ မိနစ်

telenor_myanmar_superhtaw

1900 MB

telenor_myanmar_superhtaw

၆၀၀ SMS

တယ်လီနောအချင်းအချင်းစာတိုပေးပို့မှု

၃၀ ရက်

သက်တမ်း
၅၀၀၀ ကျပ်
telenor_myanmar_superhtaw

၃၀,၀၀၀ ကျပ်

telenor_myanmar_superhtaw

*606*3#

telenor_myanmar_superhtaw

တယ်လီနောအချင်းချင်းခေါ်ဆိုမှု

၉၅၀ မိနစ်

telenor_myanmar_superhtaw

4700 MB

telenor_myanmar_superhtaw

၁၅၀၀ SMS

တယ်လီနောအချင်းအချင်းစာတိုပေးပို့မှု

၆၀ ရက်

သက်တမ်း

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

  • တယ်လီနော Prepaid သုံးစွဲသူများ အားလုံး စူပါထော အစီအစဉ်ကိုရယူနိုင်ပါသည်။
  • သုံးစွဲသူမှ *606# ကိုခေါ်ဆိုပြီး ရယူလိုသည့် ၆ ဆ ပမာဏကို ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
  • စူပါထောမှရရှိသောပမာဏများကို တယ်လီနောအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ အင်တာနက်ဒေတာအသုံးပြုမှု နှင့် တယ်လီနောအချင်းချင်း SMS ပေးပို့မှု တို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
  • စူပါထောမှရရှိသော ဖုန်းဘေလ် နှင့် ဒေတာများသည် လွဲပြောင်းခွင့်မပြုပါ။
  • စူပါထောမှရရှိသော ဖုန်းဘေလ်ဖြင့် မည့်သည့်အစီအစဉ်ကိုမှပြန်လည် ဝယ်ယူခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ပါ။
  • စူပါထော အစီအစဉ်များကိုအကြိမ်များစွာဝယ်ယူနိုင်ပြီး ၀ယ်ယူသည့်ပမာဏများပေါင်းသွားပါမည်။ နောက်ဆုံးဝယ်ယူသည့်အစီအစဉ် ပေါ်မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာ သက်တမ်းများအတိုင်း ထပ်မံသက်တမ်းတိုးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ
စူပါထော အစီအစဉ်က ဘယ်လိုမျိုးလဲ?

စူပါထောသည် Prepaid သုံးစွဲသူများအတွက် ဖုန်းဘေလ် ၆ ဆ ရနိုင်မည့် အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

စူပါထော အစီအစဉ် ကို ဘယ်လို ရယူနိုင်မလဲ။

သုံးစွဲသူ အနေဖြင့် *606#, *979*1#, Website (Shop), MyTelenor App,*555# မှကိုယ်တိုင် (သို့) နီးစပ်ရာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံမှတဆင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

စူပါထော အစီအစဉ်ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ် ရယူလို့ရပါသလဲ။

အကန့်အသတ်မရှိ ကြိမ်ဖန်များစွာ ရယူနိုင်ပါသည်။

စူပါထော ပမာဏများ၏ သက်တမ်း က ဘယ်အချိန်ထိလဲ။

ဝယ်ယူသည့် ပမာဏ အပေါ်မူတည်၍ ရရှိသော ဖုန်းဘေလ် ၆ ဆ သက်တမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။ အနည်းဆုံး ၁၅ ရက် မှ အများဆုံး ၆၀ ရက် အထိဖြစ်ပါသည်။

အစီအစဉ် ပမာဏ သက်တမ်း
၁,၀၀၀ ကျပ် ၆,၀၀၀ ကျပ် ၁၅ ရက်
၂,၀၀၀ ကျပ် ၁၂,၀၀၀ ကျပ် ၃၀ ရက်
၅,၀၀၀ ကျပ် ၃၀,၀၀၀ ကျပ် ၆၀ ရက်

သက်တမ်းမကုန်မီ နောက်ထပ် အစီအစဉ် အသစ်များထပ်မံဝယ်ယူခြင်းဖြင့် သက်တမ်းကုန်ခါနီး အပိုဆု ပမာဏများကို သက်တမ်းတိုးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

စူပါထော အစီအစဉ်ကို ၀န်ဆောင်မှု အားလုံးအတွက် အသုံးပြုလို့ရပါသလား။

တယ်လီနောအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ တယ်လီနောအချင်းချင်း SMS ပေးပို့မှုနှင့် မည်သည့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုမဆို သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။

စူပါထောမှ ပမာဏမည်မျှ ရရှိနိုင်ပါသနည်း။

စူပါထောမှရရှိသော ဖုန်းဘေလ် ၆ ဆ၏ အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်သော ပမာဏများကို အောက်ပါဇယားတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

(ဥပမာ-စူပါထော ၆၀၀၀ ကျပ်ကို တယ်လီနောအချင်းချင်း မိနစ်၁၉၀ (သို့မဟုတ်) ဒေတာ ၉၅၀ MB (သို့မဟုတ်) ၃၀၀ SMS ထိ အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်သလို ထိုသုံးစွဲမှုအားလုံးအတွက်လည်း ကြိုက်နှစ်သက်သလို မျှဝေအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

အစီအစဉ် ပမာဏ Max TML-TML Min(or ) Max MB ( or ) Max TML-TML SMS ( or ) Validity
၁,၀၀၀ ကျပ် ၆,၀၀၀ ကျပ် ၁၉၀ ၉၅၀ ၃၀၀ ၁၅ ရက်
၂,၀၀၀ ကျပ် ၁၂,၀၀၀ ကျပ် ၃၈၀ ၁,၉၀၀ ၆၀၀ ၃၀ ရက်
၅,၀၀၀ ကျပ် ၃၀,၀၀၀ ကျပ် ၉၅၀ ၄,၇၀၀ ၁၅၀၀ ၆၀ ရက်
စူပါထော ပမာဏများကိုမည်သို့ စစ်ဆေးနိုင်မည်နည်း။

*124*1# ကိုခေါ်ဆို၍ စစ်ဆေး နိုင်ပါသည်

စူပါထော အစီအစဉ်မှ ပမာဏများ ကုန်ဆုံးသွားပါက မည်သို့ ကောက်ခံသွားမည်နည်း။

စူပါထော အစီအစဉ်မှရရှိသော ပမာဏများ ကုန်ဆုံးသွားပါက စူပါထောအစီအစဉ်သည် အလိုအလျောက်ရပ်စဲသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်လက်သုံးစွဲမှုများအတွက် မူလအစီအစဉ် နှုန်းထားများအတိုင်း ပြောင်းလဲ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

My Telenor
Share Share