ပိုပိုပျော်ဖို့ ၁၀၀% ရှယ်စုဘူး

ရှယ်စုဘူး ပက်ကေ့ခ်ျ(၄)မျိုးအား စုဘူးဒေတာ ပမာဏအပြင် ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း ၁၀၀% အပိုဒေတာများကို ထပ်တိုးပေးသောမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ရရှိသော အပိုဒေတာပမာဏကို ၇ရက် သက်တမ်းအတွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါမည်။

ဝယ်ယူရန် *979*22*2# (သို့) *124# ကို ခေါ်ဆို၍ သော်လည်းကောင်း၊
အထွက်ခေါ်ဆိုမှုများ ပြီးချိန်တွင်လည်းကောင်း MyTelenor App (သို့)
Website များတွင်လည်းကောင်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

1000MB ဒေတာ

997 ကျပ်

စုဘူးဒေတာ

1000MB

အပိုဒေတာ

1000MB

သက်တမ်း

ရက် ၃၀ (ရှယ်စုဘူး)
ရက် ၇ (အပိုဒေတာ)

1998MB ဒေတာ

1,998 ကျပ်

စုဘူးဒေတာ

1998MB

အပိုဒေတာ

1998MB

သက်တမ်း

ရက် ၃၀ (ရှယ်စုဘူး)
ရက် ၇ (အပိုဒေတာ)

4998MB ဒေတာ

4,998 ကျပ်

စုဘူးဒေတာ

4998MB

အပိုဒေတာ

4998MB

သက်တမ်း

ရက် ၃၀ (ရှယ်စုဘူး)
ရက် ၇ (အပိုဒေတာ)

9998MB ဒေတာ

9,998 ကျပ်

စုဘူးဒေတာ

9998MB

အပိုဒေတာ

9998MB

သက်တမ်း

ရက် ၃၀ (ရှယ်စုဘူး)
ရက် ၇ (အပိုဒေတာ)

စည်းမျည်းစည်းကမ်းများ

  • Telenor Prepaid သုံးစွဲသူများသာ။
  • “ပိုပိုပျော်ဖို့ ၁၀၀% ရှယ်စုဘူး” ပရိုမိုးရှင်းတွင် ပါ၀င်သော ရှယ်စုဘူး ပက်ကေ့ခ်ျများမှာ ဒေတာအပိုလက်ဆောင်များ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။
  • ဒေတာအပိုလက်ဆောင်များကို သီးသန့်အကောင့်ထဲတွင် ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး စုဘူးဒေတာမှာ စုဘူးအကောင့်တွင်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။
  • Shal Suboo သက်တမ်းမှာ (၃၀) ရက် ဖြစ်ပြီးသက်တမ်းတိုး သယ်ယူခွင့် ကာလမှ (၇)ရက် ဖြစ်ပါသည်။
  • အပိုဒေတာဆု သက်တမ်းမှာ (၇)ရက်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကုန်လျှင် သယ်ယူခွင့် မရှိပါ။
  • ၀ယ်ယူသည့် အကြိမ်တိုင်းအတွက် ဒေတာအပိုလက်ဆောင်များကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး ရရှိသော လက်ကျန်အပိုဆုများမှာ ၀ယ်ယူသည့်နေမှစ၍ (၇)ရက် သက်တမ်းတိုး ပေါင်းစည်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
  • လက်ကျန်ပမာဏများကို MyTelenor app နှင့် ရှယ်စုဘူး ကို *9124# ၊ (၇)ရက်သုံးဒေတာအပိုဆုကို *124*1# မှလည်းစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ
ပိုပိုပျော်ဖို့ ၁၀၀% ရှယ်စုဘူးဆိုတာဘာလဲ။

ရှယ်စုဘူး ပက်ကေ့ခ်ျ(၄)မျိုးအား စုဘူးဒေတာ ပမာဏအပြင် ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း ၁၀၀% အပိုဒေတာများကို ထပ်တိုးပေးသောအစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။ ရရှိသော အပိုဒေတာပမာဏကို (၇)ရက် သက်တမ်းအတွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါမည်။

ရှယ်စုဘူးပက်ကေ့ခ်ျ မှာ စုဘူး ဒေတာနှင့် ၁၀၀% အပိုဒေတာ ဘယ်လောက်ရရှိမှာလဲ။

Price [Ks]

Suboo Data [MB]

Bonus [MB]

Dialing Codes

997 KS

1000

1000

*979*22*1#
*555#(*only for segmented Users)

1998 Ks

1998

1998

*979*22*2#
*555#

4998 Ks

4998

4998

*979*22*3#
*555#

9998 Ks

9998

9998

*979*22*4#


 

သက်တမ်းဘယ်နှစ်ရက် ရရှိပါသလဲ?

ရှယ်စုဘူး သက်တမ်းမှာ (၃၀)ရက် နှင့် သက်တမ်းတိုး သယ်ယူခွင့် ကာလမှ (၇)ရက် ဖြစ်ပြီး၊ အပိုဒေတာဆု သက်တမ်းမှာ (၇)ရက်နှင့် သက်တမ်းကုန်လျှင် သယ်ယူခွင့် မရှိပါ။

မည်သည့် ချန်နယ်လ်များတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသလဲ။

လက်ရှိရောင်းချနေသော ချန်နယ်လ်များမှာ -
*979*22# ခေါ်ဆိုခြင်း
MyTelenor App,
*124# ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်
အထွက်ခေါ်ဆိုမှုများ ပြီးချိန်တွင် ဝယ်ယူနိုင်သော ချန်နယ်လ်

ဒေတာကို မည်သည့်ထဲမှ စတင်ကုန်ပါမည်လဲ။

ဒေတာသုံးစွဲမှုအားလုံးအတွက် ၁၀၀%အပိုဒေတာ သည် ရှယ်ရှိတ်ဒေတာအပိုဆုနှင့် Flexi ဒေတာအပိုဆုများ ရှိပါက ဝယ်ယူရရှိသော နေ့ပေါ်မူတည်ပြီး သက်တမ်း ကုန်မည်ဖြစ်ပါသည်။

တကြိမ်မက ၀ယ်ယူခွင့်ရှိပါသလား။

ရှိပါသည်။ ၀ယ်ယူရရှိသော ဒေတာပမာဏများမှာ စုဘူးလက်ကျန်ဒေတာမှာ ၀ယ်ယူလိုက်သော ပမာဏနှင့် စုပေါင်းသွားမည် ဖြစ်ပြီး သက်တမ်း ရက်(၃၀)ထိ သုံးစွဲနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ဒေတာအပိုဆု ပမာဏမှာ လက်ကျန်ဒေတာအပိုဆု ပမာဏနှင့် စုပေါင်းသွားမည် ဖြစ်ပြီး သက်တမ်း (၇)ရက်ထိ သုံးစွဲနိုင်မည်။

လက်ကျန် မည့်သို့စစ်ရမည်လဲ။

လက်ကျန်ဒေတာများကို MyTelenor app နှင့် ရှယ်စုဘူး ကို *9124# ခေါ်ဆိုခြင်း၊ (၇)ရက်သုံးဒေတာအပိုဆုကို *124*1# ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် မှလည်းစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

My Account
Live Chat
Share Share