တယ်​လီ​နောရဲ့ မည်​သည်​့ prepaid customer မဆို ၆,၀၀၀ ကျပ်​ ​​မှော်ငွေဖြည့်အစီအစဉ်ဖြင့်ငွေဖြည့်လျှင်​ အပိုဆု 10GB၊ 5GB၊ 2GB နဲ့ဖုန်းပြောခွင့်အပိုဆုတို့ကို ရရှိနိုင်​မှာဖြစ်​ပါတယ်​။

ဆုကြေး
telenor_myanmar_10gb

၇ ရက်သက်တမ်း
အင်တာနက်ဒေတာ

telenor_myanmar_5gb

၇ ရက်သက်တမ်း
အင်တာနက်ဒေတာ

telenor_myanmar_2gb

၇ ရက်သက်တမ်း
အင်တာနက်ဒေတာ

telenor_myanmar_50percent

၇ ရက်သက်တမ်း
ပြည်တွင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှု
ပြည်တွင်း SMS နှင့် သုံးသလောက်ပေးဒေတာ

telenor_myanmar_25bonus

၇ ရက်သက်တမ်း
ပြည်တွင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှု
ပြည်တွင်း SMS နှင့် သုံးသလောက်ပေးဒေတာ

အသုံးပြုပုံ

ဒေတာအပိုဆုကို Internet data သုံးနိုင်ပြီး Money အပိုဆုကို ပြည်တွင်း မည်သည့်ဖုန်းကိုမဆိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ ပြည်တွင်း မည်သည့်ဖုန်းကိုမဆို SMS ပေးပို့မှုနှင့် သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက်အသုံးပြုမှု တို့အတွက် သုံးနိုင်ပါမည်။

ကန့်သတ်ချက်များ

အပိုဆုကြေးကို အသုံးပြု၍ အခြားဝန်ဆောင်မှုများ - ဥပမာ Pack များ ဝယ်ယူခြင်း၊ လက်ကျန်ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း(balance transfer) နှင့် ကြိုသုံး ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝယ်ယူအသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါ။

အပိုဆုလက်ဆောင်

မှော်ငွေဖြည့်ကတ် ဖြင့်ငွေဖြည့်သည့် အကြိမ်အရေအတွက်အတိုင်း အပိုဆုလက်ဆောင်များကို ထပ်ပေါင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အမေးများသောမေးခွန်းများ
မှော်ငွေဖြည့်ကတ် Lucky Draw bonus က ဘာလဲ။

၆၀ဝဝကျပ် မှော်ငွေဖြည့်ကတ် ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ E-Load မှ ၆၀ဝဝကျပ် ငွေဖြည့်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ Lucky draw အပိုဆုလက်ဆောင်များကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

သုံးစွဲသူ မှ ရရှိသော Lucky Draw Bonus က ဘာလဲ။

သုံးစွဲသူသည် မှော်ငွေဖြည့်ကတ် ငွေဖြည့်လျှင် Lucky Draw Bonus တစ်ကြိမ် ရရှိပါလိမ့်မည်။

ဆုကြေးငွေ ဆုကြေးငွေ အသေးစိတ်
ဒေတာ 10 GB အခမဲ့ ၇ရက်သုံး အင်တာနက်
ဒေတာ 5 GB အခမဲ့
ဒေတာ 2 GB အခမဲ့
အပိုဆု 50% ၃ရက်သုံး ပြည်တွင်း မည်သည့်ဖုန်းကိုမဆို ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ ပြည်တွင်း မည်သည့်ဖုန်းကိုမဆို sms ပေးပို့မှု နှင့် သုံးသလောက်ပေး အင်တာနက်
အပိုဆု 25%
အခြားသောငွေပမာဏကို ငွေဖြည့်ခြင်းဖြင့် မှော်ငွေဖြည့်ကတ် Lucky Draw Bonus ရရှိနိုင်မည်လား။

အခြားသောငွေပမာဏကို ငွေဖြည့်ခြင်းဖြင့် မှော်ငွေဖြည့်ကတ် Lucky Draw Bonus မရရှိနိုင်ပါ။

အသုံးပြုသူတစ်ယောက်အနေဖြင့် ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း E-load ဖြင့် စုစုပေါင်း ၆၀၀၀ကျပ် (၅၀၀၀ကျပ် + ၁၀၀၀ကျပ်) ငွေဖြည့်လျှင် အပိုဆုလက်ဆောင်များကို ရရှိနိုင်မလား။

မရရှိနိုင်ပါ။ အသုံးပြုသူတစ်ယောက်အနေဖြင့် ၆၀၀၀ကျပ်ကို E-load မှ တခါတည်း ဖြည့်သွင်းမှသာလျှင် အပိုဆုလက်ဆောင်များကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

Customer မှ ပထမဦးဆုံးငွေဖြည့်မှုကို မှော်ငွေဖြည့် ကတ် သို့မဟုတ် E-Load ဖြင့် ၆၀၀၀ ကျပ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါက ပထမဦးဆုံးငွေဖြည့်မှုအတွက်အပိုဆုနှင့် မှော်ငွေဖြည့်အပိုဆုတို့ကို ယှဉ်တွဲရရှိမှာလား။

Customer မှ ပထမဦးဆုံးငွေဖြည့်မှုကို မှော်ငွေဖြည့် ကတ် သို့မဟုတ် E-Load ဖြင့် ၆၀၀၀ ကျပ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါက ပထမဦးဆုံးငွေဖြည့်မှုအတွက်အပိုဆုနှင့် မှော်ငွေဖြည့်အပိုဆုတို့ကို ယှဉ်တွဲရရှိနိင်ပါသည်။

ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း မှော်ငွေဖြည့် ပမာဏအတိုင်း ကြိမ်ဖန်များစွာ ငွေဖြည့်ပါက Lucky Draw Bonus ထပ်မံရရှိနိုင်မလား။

ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း မှော်ငွေဖြည့် ပမာဏအတိုင်း ကြိမ်ဖန်များစွာ ငွေဖြည့်ပါက Lucky Draw Bonus ထပ်မံရရှိနိုင်ပြီး bonus များကို ထပ်ပေါင်းပေးသွားမည်။

Lucky Draw bonus သက်တမ်း မည်မျှ ရှိမည်နည်း။

Lucky draw bonus သက်တမ်းမှာ ဒေတာအတွက် ၇ရက် ဖြစ်ပြီး money bonus အတွက် ၃ရက် ဖြစ်ပါသည်။

မှော်ငွေဖြည့်ကတ် သက်တမ်း မည်မျှ ရှိမည်နည်း။

မှော်ငွေဖြည့်ကတ် သက်တမ်း ၂နှစ် ဖြစ်သည်။ မှော်ငွေဖြည့်ကတ် promotion ပြီးဆုံးသွားပါက ထိုငွေဖြည့်ကတ်ကို အသုံးပြု၍ မရပါ။

Lucky Draw bonus ကို ၀န်ဆောင်မှုအကုန်တွင် သုံးစွဲ၍ ရပါသလား။

ဒေတာအပိုဆုကို Internet data သုံးနိုင်ပြီး Money အပိုဆုကို ပြည်တွင်း မည်သည့်ဖုန်းကိုမဆိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ ပြည်တွင်း မည်သည့်ဖုန်းကိုမဆို SMS ပေးပို့မှုနှင့် သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက်အသုံးပြုမှု တို့အတွက် သုံးနိုင်ပါမည်။

မှော်ငွေဖြည့်ကတ် ခဲခြစ်လွန် ပျက်ဆီးသွားပါက မည်သို့ ပြုလုပ်ရမည်နည်း။

Telenor Call Center 979 သို့ ဆက်သွယ်၍ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

My Telenor