telenor_myanmar_euro
telenor_myanmar_euro

ဥရောပ ၁၄ နိုင်ငံအတွက် အစီအစဉ်

တယ်လီနောမြန်မာရဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြား Data အသုံးပြုမှု အထူးအစီအစဉ်!

ဂျာမနီ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ နော်ဝေ၊ နယ်သာလန်၊ ဆွီဒင်၊ ရှရှား၊ ဖင်လန်၊ ဒိန်းမတ်၊ ဟန်ဂေရီ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ဆားဘီးယား နှင့် မွန်တီနီဂရိုး နိုင်ငံများတွင် ၇ ရက်စာ အင်တာနက်အသုံးပြုရန် ငါးထောင်ကျပ် ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အစီအစဉ်ကို ၄ရက် အောက်တိုဘာ၂၀၁၈ မှစတင်မှာဖြစ်ပြီး ပြီးဆုံးချိန် မကြေညာခင်အထိ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

1MB ငါးဆယ်ကျပ်
၇ ရက်အတွက် ငါးထောင်ကျပ်

1 MB ကို ၅၀ ကျပ်

5,000 ကျပ်

သက်တမ်း

7Days

1 MB ကို ၅၀ ကျပ်

၅၀၀၀ ကျပ်

သက်တမ်း

၇ ရက်

telenor_myanmar_germany

ဂျာမနီ

telenor_myanmar_uk

ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း

telenor_myanmar_Italy

အီတလီ

telenor_myanmar_France

ပြင်သစ်

telenor_myanmar_Norway

နော်ဝေ

telenor_myanmar_Netherlands

နယ်သာလန်

telenor_myanmar_Swedan

ဆွီဒင်

telenor_myanmar_mm

 

telenor_myanmar_russia

ရုရှား

telenor_myanmar_findland

ဖင်လန်

telenor_myanmar_Hungary

ဟန်ဂေရီ

telenor_myanmar_bulgaria

ဘူလ်ဂေးရီးယား

telenor_myanmar_serbia

ဆားဘီးယား

telenor_myanmar_montenegro

မွန်တီနီဂရိုး

Euro Pass ပြည်ပတွင် ဖုန်းအသုံးပြုနိုင်သောနှုန်းထားများ

နိုင်ငံ ရောက်ရှိနိုင်ငံအတွင်းခေါ်ဆိုခြင်း မိမိနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ခေါ်ဆိုခြင်း အခြားပြည်ပနိုင်ငံများသို့ခေါ်ဆိုခြင်း စာတို အဝင်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း  1MB ဒေတာစျေးနှုန်း
ဂျာမနီ ၁,၀၀၀ ကျပ် ၂,၀၀၀ကျပ် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၄၀၀ ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ် ၅၀ ကျပ်
မွန်တီနီဂရိုး ၁,၂၀၀ကျပ် ၂,၀၀၀ကျပ် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ် ၅၀ ကျပ်
ရှရှား ၁,၂၀၀ကျပ် ၂,၀၀၀ ကျပ် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ် ၅၀ ကျပ်
ဆားဘီးယား ၁,၂၀၀ကျပ် ၂,၀၀၀ကျပ် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ် ၅၀ ကျပ်
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ၁,၀၀၀ကျပ် ၂,၀၀၀ကျပ် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၄၀၀ ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ် ၅၀ ကျပ်
ပြင်သစ် ၁,၀၀၀ကျပ် ၂,၀၀၀ကျပ် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၄၀၀ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ် ၅၀ ကျပ်
ဆွီဒင် ၅၀၀ကျပ် ၅၀၀ကျပ် ၁,၅၀၀ ကျပ် ၁၀၀ ကျပ် ၂၀၀ ကျပ် ၅၀ ကျပ်
အီတလီ ၁,၂၀၀ကျပ် ၂,၀၀၀ကျပ် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ် ၅၀ ကျပ်
နော်ဝေ ၅၀၀ကျပ် ၅၀၀ကျပ် ၁,၅၀၀ ကျပ် ၁၀၀ကျပ် ၂၀၀ ကျပ် ၅၀ ကျပ်
နယ်သာလန် ၁,၂၀၀ကျပ် ၂,၀၀၀ကျပ် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ် ၅၀ ကျပ်
ဒိန်းမတ် ၅၀၀ကျပ် ၅၀၀ကျပ် ၁,၅၀၀  ကျပ် ၁၀၀ကျပ် ၂၀၀ ကျပ် ၅၀ ကျပ်
ဖင်လန် ၁,၂၀၀ကျပ် ၂,၀၀၀ကျပ် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ် ၅၀ ကျပ်
ဟန်ဂေရီ ၅၀၀ကျပ် ၅၀၀ကျပ် ၁,၅၀၀ ကျပ် ၁၀၀ကျပ် ၂၀၀ ကျပ် ၅၀ ကျပ်
ဘူလ်ဂေးရီးယား ၁,၂၀၀ကျပ် ၂,၀၀၀ကျပ် ၂,၅၀၀ ကျပ် ၅၀၀ကျပ် ၁,၀၀၀ ကျပ် ၅၀ ကျပ်

Prepaid အသုံးပြုသူများအတွက်ပြည်ပတွင် ဖုန်းအသုံးပြုနိုင်သောဝန်ဆောင်မှု

ဘယ်လိုရယူဝယ်ယူရမလဲ ?

telenor_myanmar_sms
500 သို့ E 14 ဟုစာတိုပေးပို့ပါ။
telenor_myanmar_icon
MYTELENOR App
telenor_myanmar_ussd
USSD *979*2*5*4#

( Prepaid အသုံးပြုသူများအတွက်သာ)

ဘယ်လောက်ကျသင့်မလဲ ?

အပတ်စဉ် အသုံးပြုခအတွက် ငါးထောင်ကျပ်
(အခွန်ငွေပါ၀င်ပြီး)

ဒီအစီစဉ်ကိုနိုင်ငံတိုင်းမှာအသုံးပြုလို့ရမှာလား ?

telenor_myanmar_flag telenor_myanmar_flag telenor_myanmar_flag telenor_myanmar_flag telenor_myanmar_flag telenor_myanmar_flag telenor_myanmar_flag
telenor_myanmar_flag telenor_myanmar_flag telenor_myanmar_flag telenor_myanmar_flag telenor_myanmar_flag telenor_myanmar_flag telenor_myanmar_flag

မဟုတ်ပါ။ ဂျာမနီ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ နော်ဝေ၊ နယ်သာလန်၊ ဆွီဒင်၊ ရှရှား၊ ဖင်လန်၊ ဒိန်းမတ်၊ ဟန်ဂေရီ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ဆားဘီးယား နှင့် မွန်တီနီဂရိုး နိုင်ငံများတွင်သာ

အသုံးပြုမှုကိုဘယ်လိုရပ်ဆိုင်းရမလဲ  ?

အလိုအလျောက် သက်တမ်းမတိုးပါ။

အမေးများသောမေးခွန်းများ
ယခု promotion ကို အသုံးပြုလိုလျှင် အပတ်စဉ်ကြေး ( သို့ ) လစဉ်ကြေး ပေးဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။

လိုအပ်ပါသည်။ ၇ရက်စာကို ၅၀၀၀ ကျပ် (အခွန်ပါ) ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ဝယ်ယူမှုအောင်မြင်သွားကြောင်းမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။

ဝယ်ယူမှုအောင်မြင်သွားပါက သင်သည် စာတိုလက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

ယခု promotion သည်ဘယ်နိုင်ငံများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ?

ဖော်ပြပါ ၁၄ နိုင်ငံတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (ဂျာမနီ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ နော်ဝေ၊ နယ်သာလန်၊ ဆွီဒင်၊ ရှရှား၊ ဖင်လန်၊ ဒိန်းမတ်၊ ဟန်ဂေရီ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ဆားဘီးယား နှင့် မွန်တီနီဂရိုး)

ယခု promotion ကိုဖော်ပြပါ ၁၀နိုင်ငံသို့မသွားခင်ဝယ်ယူရန်လိုအပ်ပါသလား။

သင်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာပဲဖြစ်စေ နိုင်ငံခြားရောက်နေသည်ဖြစ်စေ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။

အထူးစျေးနှုန်းမှာ Data နှင့် အင်တာနက် သုံးစွဲမှု အတွက်သာ ဟုတ်ပါသလား။

ဟုတ်ပါတယ်။ (voice and sms) အတွက်မပါ၀င်ပါ။

ပုံမှန်စျေးနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲ။

ပုံမှန်စျေးနှုန်းသည် 1MB လျှင် ၅၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။

ယခု Promotion စျေးနှုန်းအသစ်က ဘယ်လောက်လဲ။

ရရက်အတွင်း 1 MB လျှင် ၅၀ ကျပ် (အခွန်မပါ)

ယခု promotion စတင်ကာလမှာ ဘယ်အချိန်လဲ။

၄ရက် အောက်တိုဘာ၂၀၁၈ မှစတင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အကယ်၍ ၇ ရက်စာဝယ်ယူထားမှုကုန်ခဲ့သော် မည်သို့ကျသင့်မည်နည်း။

သုံးသလောက်ပေးမှ 1MB လျှင် ၅၀၀ ကျပ် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။

မည်သည့်အချိန်ထိ promotion စျေးနှုန်းဖြင့် data နှင့် internet ကို သုံးစွဲ နိုင်ပါသလဲ။

ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါမည်။

ယခု promotion မှာ prepaid နှင့် Postpaid နှစ်မျိုးစလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့၊ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

 

My Account
Live Chat
Share Share