telenor_myanmar_50_cashback
telenor_myanmar_50_cashback

၅၀% အထိ အပိုငွေဖြည့်လက်ဆောင်

၅၀၀ကျပ်နှင့် အထက်ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်းအတွက် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။ မိမိနှစ်သက်ရာဖြင့်ငွေဖြည့်နိုင်ပါသည်။
(Paper RCV, E-PIN, Shop, Online) ငွေဖြည့်ပမာဏ၏ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းအထိကို အပိုဆုကြေးအဖြစ် ထပ်ဆောင်းကံစမ်းရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။

ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း အပိုဆုရရှိပါမည်။ အပိုဆုမှာ သက်တမ်းတိုးပေါင်းသွားမည်။

telenor_myanmar_icon

ငွေဖြည့်ပမဏ၏ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းအထိကို အပိုဆုကြေးအဖြစ် ထပ်ဆောင်းရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။

telenor_myanmar_icon

ဒေတာ၊ တယ်လီနော အချင်းချင်း ဖုန်းခါ်ဆိုမှု နှင့် စာတိုပို့ ဆောင်မှုများတွင် သုံးသလောက်ပေးနှုန်းထားဖြင့် သုံးစွဲနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

telenor_myanmar_icon

 

၅ရက်

Bonus သက်တမ်း

 

 

 

Customer Journey

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

 

  • Telenor Prepaid သုံးစွဲသူများသာ
  • ၅၀၀ကျပ်နှင့် အထက်ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းလျှင် ထည့်သွင်းလိုက်သော ငွေဖြည့်ပမဏ ၏ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းအထိကို အပိုဆုအဖြစ် ထပ်ဆောင်းကံစမ်းရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။
  • အပိုဆုကို ဒေတာ၊ တယ်လီနော အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် စာတိုပို့ ဆောင်မှုများတွင် သုံးသလောက်ပေးနှုန်းထားဖြင့် သုံးစွဲနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
  • အပိုဆု သက်တမ်းမှာ ၅ရက် ဖြစ်ပါသည်။
  • ငွေဖြည့်သည့် အကြိမ်တိုင်းအတွက် ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး ရရှိသော အပိုဆုများကို သက်တမ်းတိုး ပေါင်းစည်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
  • လက်ကျန်ပမာဏကို MyTelenor app or (USSD) – *124*1# မှစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

 

အမေးများသောမေးခွန်းများ
အပိုဆု ရရှိဖို့ စာရင်းသွင်း၀ယ်ယူရန် လိုအပ်ပါသလား?

မလိုအပ်ပါ။ ဖုန်းငေွထည့်သွင်းလိုက်သော ငွေဖြည့်ပမာဏ၏ အများဆုံး ၅၀ရာခိုင်နှုန်းအထိကို အပိုဆုကြေးအဖြစ် ထပ်ဆောင်း ကံစမ်း ရရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်။

သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏရှိပါသလား?

၅၀၀ကျပ်နှင့် အထက် ကိုငွေဖြည့်သွင်းလျှင်ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။ မိမိနှစ်သက်ရာ နေရာ (အွန်လိုင်း/ ကဒ်/ e-PIN) မှငွေဖြည့်ခွင့်ရှိပါသည်။

ရရှိသောအပိုဆုကို ဘယ်လိုသုံးစွဲလို့ရပါသလဲ?

ရရှိသော အပိုဆုကို ဒေတာ၊ တယ်လီနော အချင်းချင်း ဖုန်းခါ်ဆိုမှု နှင့် စာတိုပို့ ဆောင်မှုများတွင် သုံးသလောက်ပေးနှုန်းထားဖြင့် သုံးစွဲနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အပိုဆုဖြင့် ပက်ကေ့ခ်ျ၀ယ်ယူခြင်း၊ ငွေလွဲပြောင်းခြင်းမရပါ။

သက်တမ်းဘယ်နှစ်ရက် ရရှိပါသလဲ?

အပိုဆု သက်တမ်းမှာ ၅ရက် ဖြစ်ပါသည်။ငွေဖြည့်သည့် အကြိမ်တိုင်းအတွက် ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး ရရှိသော အပိုဆုများကို သက်တမ်းတိုး ပေါင်းစည်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။

လက်ကျန်ပမာဏကို ဘယ်လိုစစ်ရမလဲ?

လက်ကျန်ပမာဏကို MyTelenor app or (USSD) *124*1# မှစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ MyTelenor App (or) USSD - *124*1#

My Account
Live Chat
Share Share