ဆင်းကတ်အသစ်ထဲသို့ E-Load ဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ် (၉၉၇)ကျပ် ဖြည့်သွင်းပြီး ဒေတာ 1 GB စာ အခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ကို ရယူလိုက်ပါ။

  • ပထမအကြိမ် ၉၉၇ကျပ် ငွေဖြည့်ခြင်းအတွက် ၁၅ ရက်တာ အသုံးပြုရန် အပိုဆု 1GB ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
  • ဒုတိယအကြိမ် ၉၉၇ ကျပ် ငွေဖြည့်ခြင်းအတွက် ၃ရက်တာ အင်တာနက်အသုံးပြုရန် ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်း CashBack ဒေတာအပိုဆု ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
  • ဝန်ဆောင်ခ အခမဲ့ ရက် ၃၀စာ MyTune အစီအစဉ်ရယူခွင့်


အရေးကြီးသော အချက်များ

  • အခမဲ့ 1GB Free အပိုခံစားခွင့်သည် ပထမဦးဆုံး ၉၉၇ ကျပ်ငွေဖြည့်မှုတစ်ကြိမ်တွင်သာ ရရှိနိုင်သည်။
  • ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း CashBack ဒေတာအပိုဆုသည် ဒုတိယကြိမ်မှ စတင်ပြီး ၉၉၇ ကျပ်ငွေဖြည့်သည့်အချိန် တိုင်းတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။
  • သုံးစွဲသူမှ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖုန်းခေါ်ဆိုသည့်နေ့မှ ရက် ၉၀ အတွင်းသာ 1GB အခမဲ့ တစ်ကြိမ်ခံစားခွင့် သို့မဟုတ် ၁၀၀၀ ကျပ်တန်ဖိုး CashBack ဒေတာအသုံးပြုခွင့်ကို ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
  • MyTune အစီအစဉ်ရယူမှုဝန်ဆောင်ခအခမဲ့မှာ ရက် ၃၀ ဖြစ်ပြီး ရက် ၃၀ ကျော်လွန်သွားပါက သုံးစွဲသူအနေနဲ့ ဆက်လက်အသုံးပြုလိုပါက MyTune အစီအစဉ်ကို ထပ်မံရယူရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံး ရရှိမည့် MyTune သီချင်းမှာ Telenor ၏တေးသွားဖြစ်ပြီး အခြားအခြားသော သီချင်းများရယူမှု အတွက် သီချင်းဒေါင်းလုပ် အဖိုးအခ ပေးဆောင်ရပါမည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ
အစီအစဉ်က ဘယ်လိုမျိုးလဲ။

ယခုအစီအစဉ်မှာ အစီအစဉ်ကျင်းပချိန်တွင် တယ်လီနောကွန်ယက်ကို စတင်အသုံးပြုနေသည့်သူ နှင့် စတင်အသုံးပြုမည့်သူများသာ ရရှိနိုင်မည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
ခံစားခွင့် (၁။ က) - သုံးစွဲသူမှ ပထမဆုံးအကြိမ်ငွေဖြည့်ပြီးနောက် ၉၉၇ ကျပ်ငွေဖြည့်ခဲ့ပါက - ပထမအကြိမ် ၉၉၇ ငွေဖြည့်အပိုဆု: ၉၉၇ ကျပ် (Main Account) + 1GB အသုံးပြုခွင့် [ ၁၅ ရက်တာ] ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ယခု ခံစားခွင့်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ၉၉၇ ကျပ်ငွေဖြည့်မှုတွင်သာရနိုင်ပြီး တစ်ကြိမ်သာ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ခံစားခွင့် (၁။ ခ)  - သုံးစွဲသူမှ ဒုတိယကြိမ်မှ စတင်ပြီး 997 ကျပ်ငွေဖြည့်သည့်အချိန်တိုင်းတွင် - ဒုတိယအကြိမ် ၉၉၇ ငွေဖြည့်အပိုဆု: ၉၉၇ ကျပ် (Main Account) + 100% ဒေတာအသုံးပြုခွင့် အပိုဆုငွေ [ ၃ ရက်တာ] ]ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ယခု ခံစားခွင့်မှာ အကြိမ်ကြိမ် ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

ခံစားခွင့် (၁။ က) နှင့် ခံစားခွင့် (၁။ ခ) မှာ ပထမဦးဆုံးဖုန်းခေါ်ဆိုမှု (FVC) ပြုလုပ်သည့်နေ့မှ ရက် ၉၀ အတွင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။

ခံစားခွင့် (၂)      - ဝန်ဆောင်ခမဲ့ MyTune အစီအစဉ်ရယူခွင့် ကို ပထမဦးဆုံးဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်သည့်နေ့မှ ရက် ၃၀ အတွင်းရရှိပါမည်။ သုံးစွဲသူမှ တစ်လတိတိ Telenor ၏တေးသွားကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ MyTune အစီအစဉ်ကို ပထမဦးဆုံးဖုန်းခေါ်ဆိုမှု (FVC) ပြုလုပ်ပြီး ရုံးဖွင့်ရက် ၂ ရက်အတွင်းရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

ဒီဇင်ဘာ ၃ရက်နေ့၊ ၂၀၁၇ မှာ တယ်လီနောဆင်းမ်ကတ်ကို စတင်အသုံးပြုပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့အစီအစဉ်မှာ ပါ၀င်ခွင့်ရှိပါသလား။

ယခုအစီအစဉ်ဟာ အစီအစဉ်စတင်သည့်အချိန် သို့မဟုတ် အစီအစဉ်ကျင်းပနေစဉ်အချိန်ကာလအတွင်း တယ်လီနောဆင်းမ်ကတ်ကို စတင်အသုံးပြုသည့် သုံးစွဲသူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိနေသည့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့  တန်ဖိုးထားရသည့် သုံးစွဲသူများအတွက်လည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်အစီအစဉ်များ စဉ်ဆက်မပြတ် မိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ Telenor တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

ခံစားခွင့်များကို ဘယ်နှကြိမ်ရယူနိုင်ပါသလဲ။

အခမဲ့ 1GB Free အပိုခံစားခွင့်သည် ပထမဦးဆုံး 997 ကျပ်ငွေဖြည့်မှုတစ်ကြိမ်တွင်သာ ရရှိနိုင်သည်။ 100% ဒေတာအသုံးပြုခွင့် အပိုဆုငွေ (သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်သည့် ငွေပမာဏ ၁၀၀၀ကျပ်)သည် ဒုတိယကြိမ်မှ စတင်ပြီး 997 ကျပ်ငွေဖြည့်သည့်အချိန်တိုင်းတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။

MyTune အစီအစဉ်ကို မရယူလိုပါက ဘယ်လိုရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါသလဲ။

My TUNE IVR 333 ဖြင့် MY tune အစီအစဉ်ကိုပိတ်နိုင်ပါတယ်။

သီချင်းများ MyTune အတွက် ဒေါင်းလုပ်ရယူပါက အဖိုးအခ ပေးဆောင်ရမှာပါလား။

တယ်လီနော၏ တေးသွားကိုသာ အခမဲ့ လက်ဆောင်ပေးအပ်မှာဖြစ်ပြီး အခြားသော သီချင်းများ ၀ယ်ယူမို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာတန်ဖိုးကို Main Balance ထဲမှ ပေးရပါမည်။

MyTune ကိုသက်တမ်းထပ်မံတိုးမြှင့်လိုပါတယ် ဘယ်လိုပြုလုပ်ရပါသလဲ။

333 ကို ခေါ်ဆိုကာ လစဉ်အစီအစဉ်ရယူပြီး သက်တမ်းတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။

၉၉၇ကျပ် ကိုငွေဖြည့်သွင်းပြီး ရရှိသည့် အပိုဆုကို ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။

၉၉၇ကျပ် ကိုငွေဖြည့်သွင်းမှုမှတဆင့်ရရှိနိုင်သည့်အပိုဆုမှာ အသုံးပြုဒေတာနှင့် ဒေတာအသုံးပြုခွင့် သီးသန့်သာဖြစ်သည့်အတွက် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် SMS ပေးပို့မှုတို့အတွက် အကျုံးမ၀င်ပါ။

၉၉၇ကျပ် ကိုငွေဖြည့်လိုက်ပါတယ်။ 1GB အခမဲ့သုံးစွဲခွင့်ကိုဘာလို့မရတာလဲ။

လူကြီးမင်းအနေနှင့် ယခင်က ၉၉၇ ကျပ်ငွေဖြည့်ပြီး 1GB အခမဲ့ ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ ၉၉၇ ကျပ်ဖြင့် ပထမဦးဆုံးငွေဖြည့်သည့်အချိန်တွင်သာ 1GB အခမဲ့ ရနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ်နောက်ပိုင်း ၉၉၇ ကျပ်ငွေဖြည့်သွင်းမှုတိုင်းအတွက။ 100% ဒေတာအသုံးပြုခွင့် အပိုဆုငွေ (သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်သည့် ငွေပမာဏ ၁၀၀၀ကျပ်) ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။

၉၉၇ကျပ် ကိုငွေဖြည့်လိုက်ပါတယ်။ ၁၀ဝဝ ကျပ် အပိုဆု အခမဲ့သုံးစွဲခွင့်ကိုဘာလို့မရတာလဲ။

လူကြီးမင်းအနေနှင့် ၉၉၇ ကျပ်ငွေဖြည့်ပြီးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ 100% ဒေတာအသုံးပြုခွင့် အပိုဆုငွေ (သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်သည့် ငွေပမာဏ ၁၀၀ဝကျပ်) ရယူနိုင်သည့်အချိန်ကာလမှာ ရက် (၉၀) သာရရှိနိုင်တာဖြစ်ပြီး ယခုအခါ အစီအစဉ်ကာလမှာ ရက် (၉၀) ကျော်လွန်သွားသည့်အတွက်သာ အစီအစဉ်ကို မရယူနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။

ငွေလွှဲပြောင်းမှုပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။

ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အနေဖြင့် ၉၉၇ ကျပ်ကို ငွေဖြည့်သွင်းခဲ့ပါက ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့မှုပြုလုပ်နိုင်ဦးမှာ မဟုတ်ဘဲ ရရှိထားသော လက်ကျန်ကို သုံးစွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။

၉၉၇ကျပ် ကိုငွေဖြည့်လိုက်ပါတယ်။ 1GB အခမဲ့သုံးစွဲခွင့်လည်းရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေတာအသုံးပြုမှုအတွက် မူလလက်ကျန်စာရင်း (main balance) ကနေ ဖြတ်တောက်နေတာလဲ။

1GB အခမဲ့သုံးစွဲခွင့်မှာ သက်တမ်းကာလ (၁၅) ရက်သာဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကာလကျော်လွန်သွားလျှင် သော်လည်းကောင်း၊ ကျန်ရှိသက်တမ်းကာလအတွင်း 1GB ကိုကုန်အောင်အသုံးပြုခဲ့လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ သို့တည်းမဟုတ် အပြင်အခြားသော ဒေတာအသုံးပြုမှုများပြုလုပ်လျှင်သော်လည်းကောင်း ရရှိသည့်အပိုဆုမှ ဖြတ်တောက်မည်မဟုတ်ပဲ မူလလက်ကျန်စာရင်း (main balance)မှသာ ဖြတ်တောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့အတွက် ဒေတာအစီအစဉ်တစ်ခုခုကို ဝယ်ယူထားရှိပါရန် အကြံပြုလိုပါတယ်။ MyTelenor App ကို ဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

 

 

ပထမဆုံးအကြိမ်ငွေဖြည့်သွင်းမှု (First Recharge) မှာ ငွေ ၃၀၀၀ ကျပ်သာ ဖြည့်မိသွားပါတယ်။ ယခုမှ ၉၉၇ ကျပ်ကို ငွေထပ်မံဖြည့်လျှင် အပိုဆုရနိုင်ပါသေးသလား။

ရနိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ၉၉၇ ကျပ်ကို ငွေဖြည့်သွင်းမှုအတွက် ပုံမှန်ငွေဖြည့်သွင်းမှုအတွက် ၉၉၇ ကျပ်အပြင် 1GB အခမဲ့အသုံးစွဲခွင့်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကာလ ၇ ရက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

My Telenor