ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

SIP TRUNK SOLUTION

တယ်လီနော၏ လုပ်ငန်းသုံး SIP (Session Initiation Protocol) Trunk ဝန်ဆောင်မှုသည် သင့် စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များ၊ customers များနှင့် အမြဲဆက်သွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ တယ်လီနော SIP TRUNK ဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု များနှင့် ဒေတာကွန်ရက်နှစ်မျိုးအသုံးပြုနိုင်ပြီးဆက်သွယ်ရေးစရိတ်များကိုလျှော့ချနိုင်သည့်အပြင် တည်ငြိမ်ကောင်းမွန်သောဆက်သွယ််ရေးလိုင်းကိုအသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ခေါ်ဆိုမှုများစွာကိုတစ်ချိန်တည်းတွင် ကိုင်တွယ်နိုင်ပြီးရိုးရှင်းသည့်နည်းလမ်းများနှင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သဖြင့် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ဆောင်ပုံ

SIP Trunk

အကျိုးကျေးဇူးများ

သင် စိတ်အေးရစေမည့် အကူအညီများ

သင် စိတ်အေးရစေမည့် အကူအညီများ

နည်းပညာအကူအညီများ၊ ငွေဖြည့်သွင်းမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ပြောင်းလဲခြင်းများအတွက် ၂၄နာရီ ရရက်လုံး အကူအညီများတောင်းခံနိုင်သည့် သီးသန့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်း Enterprise-grade SLA ဖြင့် စီစဉ်ထားရှိပေးထားပါသည်။

လုံခြုံပြီး Scalable ဖြစ်ခြင်း

လုံခြုံပြီး Scalable ဖြစ်ခြင်း

သင်လိုအပ်သည့် bandwidth ကိုကနဦးဝယ်ယူနိုင်ပြီးသင့် လုပ်ငန်းကြီးထွားလာသည်နှင့် အမျှ SIP Resources များကိုထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးအာမခံချက်ပေးထားသည့် တယ်လီနော၏ သီးသန့် IP ကွန်ရက်ပေါ်တွင် ချယ်နယ်များထည့်သွင်းခြင်း၊ ထုတ်ပယ်ခြင်းများကိုလည်းလွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

အမြင့်မားဆုံး ROI

အမြင့်မားဆုံး ROI

လစဉ်ဆက်သွယ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပေးပြီးဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပါ မြှင့်တင်ပေးနိုင်သဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းကိုအဘက်ဘက်မှ မြင့်တက်လာစေပါသည်။

သင်သိရှိလိုသော အကြောင်းအရာများအတွက် တယ်လီနောကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။


Back to top