ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

LOCATION BASED TRACKING

Location Based Tracking Solution ဆိုသည်မှာပိုမိုပြည့်စုံသော Software Application တစ်ခုဖြစ်ပြီးမိမိ company ရှိဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်စေရန် ကူညီပေးနိုင်သည့် product ဖြစ်ပါသည်။ ဤ solution ဖြင့် မိမိဝန်ထမ်းများ၏ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း၊ နေ့စဉ်အချိန်ဇယားများကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း

ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း

ကနဦးကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးသင့်ယာဉ်များ၏ မောင်းနှင်ခဲ့သည့် ခရီးအကွာအဝေးအတိုင်းအတာကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးတက်စေပါသည်။

စောင့်ကြည့်နိုင်ခြင်း

စောင့်ကြည့်နိုင်ခြင်း

ဝန်ထမ်းများ၏တည်နေရာနှင့် လုပ်ဆောင်မှုများကိုခြေရာခံပြီးအပြည့်အဝစောင့်ကြည့်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဝန်ထမ်းများနှင့် ယာဉ်များအတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည်

ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည်

ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင့်ယာဉ်နှင့် ဝန်ထမ်းများကို mobile app သို့မဟုတ် web browser တို့မှတစ်ဆင့် ကြည့်ရှုထိန်းချူပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

သင်သိရှိလိုသော အကြောင်းအရာများအတွက် တယ်လီနောကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။


Back to top