ဂိမ်းများဆော့ပြီး ပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရင်း ဖုန်းဘေများစွာ ရယူနိုင်မယ့် MyTelenor App ရဲ့ 'ပေါ့ပေါ့ပါးပါး' ပိုမိုသိရှိရန်

ဂိမ်းများဆော့ပြီး ပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရင်း ဖုန်းဘေများစွာ ရယူနိုင်မယ့် MyTelenor App ရဲ့ 'ပေါ့ပေါ့ပါးပါး' ပိုမိုသိရှိရန်

ဂိမ်းများဆော့ပြီး ပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရင်း ဖုန်းဘေများစွာ ရယူနိုင်မယ့် MyTelenor App ရဲ့ 'ပေါ့ပေါ့ပါးပါး' ပိုမိုသိရှိရန်

IP VPN - အလွှာ ၃

IP VPN – LAYER 3

တယ်လီနော DIA သည် လျင်မြန်စွာတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းအရွယ်အစားအလိုက် လိုအပ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုများကိုပေးစွမ်းနိုင်သောဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။ သင့် Corporate တွင်း LAN ကွန်ရက်အတွက် မြန်ဆန်၊ စိတ်ချရပြီးထိရောက်သည့် အင်တာနက်ကိုပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

လုပ်ဆောင်ပုံ

IP-VPN---Layer-3

အကျိုးကျေးဇူးမျာ

web shield icons seamless exp

မနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းကျယ်ပြန့်စွာ ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခြင်း

သသင့်လုပ်ငန်းတည်ရှိရာနေရာများအချင်းချင်းစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် အလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်စေပါသည်။ တယ်လီနော၏ စိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိနိုင်သည့် ကွန်ရက်သည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်နံတစ်လျားကိုလွှမ်းခြုံထားသဖြင့် နေရာတိုင်းမှ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။

web shield icons seamless exp

အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် Infrastructure

အဆင့်မြင့် Fibre Optic နှင့် ဒေတာကူးပြောင်းရေးနည်းပညာများကိုအသုံးပြုပြီးကောင်းမွန်စွာကာကွယ်ထားသည့် link များဖြင့် Digital စနစ်ကိုအသုံးချကာပေးပို့ပေးပါသည်။

web shield icons seamless exp

၂၄ နာရီအပြည့်ဝန်ဆောင်မှု

ကွန်ရက် ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်စေရန်အတွက် Network Management Center မှ ၂၄ နာရီအပြည့် အသင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။

သင်သိရှိလိုသော အကြောင်းအရာများအတွက် တယ်လီနောကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။


Back to top