အမေးများသောမေးခွန်းများ
Telenor Prepaid ကိုသုံးစွဲနေသူများအနေဖြင့် Telenor Postpaid Plan ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါသလား။

သင်၏ Prepaidဖုန်းနံပါတ်အား အသုံးပြုခွင့်ရနေသမျှ ကာလပတ်လုံး Postpaid Plan ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

Telenor Postpaid SIM ကို အသုံးပြုရန် အချိန်ဘယ်လောက်စောင့်ရမလဲ။

Telenor မှ ပေးထားသော form ပုံစံဖြည့်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော စရန်ငွေ (deposit) ပေးဆောင်ပြီးပါက postpaid SIM များကို စတင်အသုံးပြုခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင် (သို့)Passport (သို့) ကားမောင်းလိုင်စင် (သို့) ကျောင်းသားကဒ် (သို့) ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ တစ်ခုခု ယူဆောင်လာရပါမည်။

Postpaid Plan ကိုဝယ်ယူသုံးစွဲပါက SIM Card တန်ဖိုး ၁၅၀ဝကျပ် ပေးစရာလိုသလား။

မလိုပါ။ Postpaid တွင် SIM Card တန်ဖိုးသည် အခမဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

ဝယ်ယူထားသော Sky Club Planရဲ့ Bonus၊ လစဉ်အပိုသုံးငွေ နှင့် ဝယ်ယူထားသည့် Package များ၏ လက်ကျန်ကိုဘယ်လိုစစ်မလဲ။
  • MyTelenorAppမှတဆင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရူနိုင်ခြင်း။(Android နှင့် iOSအသုံးပြုသူများအတွက်သာ)
  • *124# လစဉ်အပိုသုံးငွေ (သို့) ထပ်ဆောင်းအသုံးပြုလို့ရသောငွေ။
  • *124*1# ဝယ်ယူထားသော Plan ရဲ့ Bonus၊ ထပ်ဆောင်းဝယ်ယူထားသော Package များ။
Sky Club Plan များကိုစတင်ဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် ၁ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းတွင်မှ စတင်ဝယ်ယူပါက Bill ကိုအပြည့်ပေးဆောင်ရန်လိုအပ်ပါမည်လား။

Bill ကိုရက်တွက်ဖြင့်သာကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပြီးပထမလ၏ ခံစားခွင့်ကိုလည်းရက်တွက်ဖြင့် ပေးအပ်သွားမည်။

Sky Club Plan များတွင် ရရှိမည့် လစဉ် အပိုသုံးငွေကိုမည်သို့ရယူအသုံးပြုရမလဲ။

Sky Club Plan များကိုအသုံးပြုသူများအနေဖြင့် လစဉ်ရရှိမည့် Plan ဖိုးနှင့်ညီမျှသောအပိုသုံးငွေကိုဝယ်ယူသည့်လမှစတင်၍ သုံးစွဲခွင့်ရရှိပါမည်။ အပိုသုံးငွေမှ သုံးစွဲလိုက်သောပမာဏကိုလစဉ်ပေးဆောင်ရမည့် Billအပေါ်တွင်ပေါင်း၍ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်သည်။

မိမိတို့ပေးဆောင်ရမည့် Bill ကိုဘယ်လိုစစ်လို့ရမလဲ။
  • လစဉ် ၅ ရက် နေ့ မှစ၍ သိရှိနိုင်မည်။
  • MyTelenor App မှတဆင့် ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
  • Telenor Myanmar မပို့ပေးသော SMS မှတဆင့် သိရှိနိုင်ခြင်း။
  • Email ဖြင့်ပေးပို့စေလိုပါကတယ်လီနော Show Room များနှင့် Call Center 979 တွင်တောင်းခံနိုင်သည်။
လက်ရှိအသုံးပြုနေသောလအကုန်တွင်ပေးဆောင်ရမည့် Bill ပမာဏကိုမည့်သို့ကြိုတင်သိရှိနိုင်မလဲ။

Bill ကို 124 သို့စာတိုပို့ပေးခြင်းဖြင့် လက်ရှိအသုံးပြုနေသောလအကုန်တွင်ပေးဆောင်ရမည့် Bill ပမာဏကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အဆိုပါပမာဏတွင် ကုန်သွယ်ခွန် ၅% မပါသေးပါ။သို့မဟုတ် MyTelenor App တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်နိုင်ပါသည်။

Postpaid စတင်သုံးစွဲစဉ်ကပေးထားရသောစရံငွေကိုမည်သည့်အချိန်တွင် ပြန်ရမလဲ။

Postpaid Service ကို Service Agreement သက်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလပြည့်၍ Postpaid Service ကိုရပ်ဆိုင်းတော့မည်အချိန်တွင် နောက်ဆုံးပေးဆောင်ရန်ကျန်ရှိသော Bill နှင့်ပေးချေပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီးပိုသောစရံငွေကို Prepaid Balance အဖြစ်ထည့်သွင်းပေးသွားပါမည်။

Postpaid မှာ Commercial Tax ကိုဘယ်လိုပေးဆောင်ရမလဲ။

Postpaid အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် အသုံးပြုနေစဉ် Commercial Tax အားပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ဘဲလကုန် Bill ထွက်လာမှသာလျှင် အဆိုပါ Bill အပေါ်တွင် ၅% အခွန်ပေးဆောင်ရမည်။

လစဉ် မိမိအသုံးပြုထားသော Bill အားမည်သို့နည်းဖြင့်ပေးဆောင်နိုင်မလဲ။
  • ငွေဖြည့်ကတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊
  • My Telenor App မှတဆင့် MPU Card ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ (MPU Card သည် Online Payment လုပ်နိုင်သောကဒ်ဖြစ်ရမည်)
  • Telenor အရောင်းဆိုင်များတွင်ဖြစ်စေပေးဆောင်နိုင်သည်။
Bill မဆောင်ရသေးမှီအချိန်တွင် ငွေဖြည့်ပါကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။

ပေးဆောင်စရာ Bill ရှိနေသည့်အချိန်တွင် ငွေဖြည့်မိပါက ဖြည့်လိုက်သောငွေပမာဏသည် Bill ကိုသွားချေမည်ဖြစ်သည်။

အသုံးမပြုလိုက်ရသောလစဉ် ခံစားခွင့်များကိုနောက်လသို့သယ်ဆောင်အသုံးပြုခွင့် ရမလား။

မရပါ။

Bill ကိုဘယ်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ ပေးဆောင်ရမလဲ။

Bill နောက်ဆုံးပေးဆောင် ရမည့်ရက်မှာလစဉ် ၁၅ရက်နေ့ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ၊ June လ၏ Bill ကို July လ ၁၅ ရကနေ့နောက်ဆုံးထား၍ ပေးဆောင်ပေးရမည်။

၁၅ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှပေးဆောင်ပါကနောက်ကျကြေးရှိလား။

၁၆ ရက်နေ့မှစ၍ နောက်ကျကြေး ၂၅၀ဝ ကျပ်ပေးဆောင်ရမည်။

Bill လုံးဝမပေးဆောင်ပါက လိုင်းပိတ်ခံရနိုင်လား။

၂၁ ရက်နေ့မှစ၍ လိုင်းပိတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လိုင်းပိတ်ခံရပြီးမှ Bill ပေးဆောင်ပါကလိုင်းပြန်ပွင့်ရန် ဘယ်လောက်ကြာနိုင်မလဲ။

လိုင်းပြန်ပွင့်ရန် အများဆုံးကြာချိန်မှာ ၃ နာရီဖြစ်ပါသည်။

My Telenor