ဂိမ်းများဆော့ပြီး ပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရင်း ဖုန်းဘေများစွာ ရယူနိုင်မယ့် MyTelenor App ရဲ့ 'ပေါ့ပေါ့ပါးပါး' ပိုမိုသိရှိရန်

ဂိမ်းများဆော့ပြီး ပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရင်း ဖုန်းဘေများစွာ ရယူနိုင်မယ့် MyTelenor App ရဲ့ 'ပေါ့ပေါ့ပါးပါး' ပိုမိုသိရှိရန်

ဂိမ်းများဆော့ပြီး ပြိုင်ပွဲများယှဉ်ပြိုင်ရင်း ဖုန်းဘေများစွာ ရယူနိုင်မယ့် MyTelenor App ရဲ့ 'ပေါ့ပေါ့ပါးပါး' ပိုမိုသိရှိရန်

BULK ဒေတာ / ပုဂ္ဂလိက APN
BULK ဒေတာ / ပုဂ္ဂလိက APN

BULK DATA /PRIVATE APN

APN (Access Point Name) ဆိုသည်မှာ မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများအတွက် IP ကွန်ရက်သို့ ဝင်ရောက်ရန် ဝင်ပေါက်ဖြစ်ပါသည်။ တယ်လီနောသည် သင့်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အလိုက် Private APN ပါဝင်ပြီးဖြစ်စေ မပါဝင်ဘဲဖြစ်စေ သင့်လုပ်ငန်း၏ လိုအပ်ချက်အလိုက် လုံခြုံသည့် ကွန်ရက်ကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီး တည်ဆောက်စီမံနိုင်စေရန်အတွက် တစ်နေရာတည်းတွင် အပြီးအစီး ကူညီပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ Private APN ဖြင့် သုံးစွဲသူများအား ကော်ပိုရိတ်ကွန်ရက်သို့ လုံခြုံစွာ ချိတ်ဆက်ပေးပြီး M2M စက်များနှင့် နေရာအနှံ့ရှိ ရုံးခွဲ-မှ-ရုံးချုပ်သို့ အချက်အလက်များ လုံခြုံစွာ လွှဲပြောင်း ပေးနိုင်ပါသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

web shield icons seamless exp

ပြီးပြည့်စုံသော ဝန်ဆောင်မှု

သိရှိရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို အသေးစိတ် သင်ကြားပေးပြီး လိုင်းကျခြင်း သို့မဟုတ် လိုင်းမငြိမ်ခြင်းများကို ၂၄နာရီ ၇ရက်လုံး ကူညီဖြေရှင်းပေးမည့်အပြင် လစဉ် လိုင်းသုံးစွဲနိုင်မှုဆိုင်ရာ Report များလည်း တင်ပြပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ပြီး စိတ်ကြိုက်သုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက်လည်း self-care portal ကို ထားရှိပေးထားပါသည်။

web shield icons seamless exp

လိုအပ်ချက်အားလုံးကို တစ်နေရာတည်းတွင် ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း

သင့်လုပ်ငန်း၏ ဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက်များ အားလုံးကို တစ်နေရာတည်းတွင် ဖြည့်ဆည်းပေးမည့် Integrated Solution

web shield icons seamless exp

လုံခြုံစိတ်ချရခြင်း

Remote connectivity management နှင့် static IP addressing စသည့် လုံံခြုံရေး လိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် သုံးစွဲမှုပုံစံအလိုက် ပြောင်းလဲပေးနိုင်သော ကွန်ရက်

web shield icons seamless exp

စိတ်ချယုံကြည်ရသော IP ချိတ်ဆက်မှု

ပိုမိုမြင့်မားသည့် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို အသင့်ထည့်သွင်းပေးထားပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။

သင်သိရှိလိုသော အကြောင်းအရာများအတွက် တယ်လီနောကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။


Back to top