တယ်လီနောမြန်မာ

တယ်လီနောမြန်မာသည် အားလုံးအတွက် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်နိုင်ရန် တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုသိရှိရန်

Management Team

Telenor Myanmar's management team consists of executives with significant experience from global telecoms and Telenor's Asian operations.

ပိုမိုသိရှိရန်

ရည်မှန်းချက် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် တန်ဖိုးများ

ဆက်သွယ်ရေးသည် လူတို့၏ နေ့စဉ်ဘဝအတွက် တစ်နေ့တစ်ခြား အရေးပါသော ကဏ္ဍမှ ရပ်တည်လျက် ရှိပါသည်။

ပိုမိုသိရှိရန်

လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန်

မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်နိုင်ရန် လူအများ နေထိုင်လှုပ်ရှားသွားလာနေသည့် နေရာများတွင် တယ်လီနော တည်ရှိနေရပါမည်။

ပိုမိုသိရှိရန်

တယ်လီနောအကြောင်းမိတ်ဆက်

တယ်လီနောတွင် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးသည် လူအနည်းငယ်အတွက်သာမဟုတ်ဘဲ အားလုံးအတွက်ဟု ယုံကြည်ထားပါသည်။

ပိုမိုသိရှိရန်
My Telenor