ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြောင်းလဲနိုင်သော စွမ်းအားရှိပါသည်။ သို့ပါသောကြောင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် သဘာဝဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုနည်းနိုင်သမျှနည်းရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း သည် တယ်လီနော၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ပုံစံများထဲမှ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုနည်းသည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား ရေရှည်တည်တံ့ရန် သေချာစေခြင်းသည် တယ်လီနော၏ မြန်မာ အပါအဝင် ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းရှိ စျေးကွက်များအထိ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

၂၀၁၇ နှစ်တွင် တယ်လီနော မြန်မာသည် မီဒီယာများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ (NGOs)၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ပြည်သူလူထုကို လုပ်ငန်းရေရှည်တည်တံ့စေရေး (sustainability) နှင့် စပ်လျဉ်းသော နောက်ဆုံးအခြေအနေများကို ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပသည့် ယင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ရေရှည်တည်တံ့စေမှု လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲများကိုပါ အဓိကထား ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။

လူမှုနှင့်သဘာဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုနည်းသော ရေရှည်တည်တံ့စေသည့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများနှင့် တာဝန်သိ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများကို တယ်လီနော က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဆက်လက် အလေးထား လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

တယ်လီနော သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ၎င်း၏လုပ်ငန်းအတွက် မှန်ကန်သင့်လျှော်သော စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် စွမ်းစွမ်းတမံသတ်မှတ်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု သံဓိဌာန်ချမှတ်ထားပြီး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း လက်တွဲပါ၀င်ရန် တိုက်တွန်းလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် မီဒီယာများနှင့် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့်လည်း စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးမှုနှင့် ပါ၀င်ပတ်သက်သူများ၏ မျှော်လင့်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုတို့ကို ဆက်လက်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရန်လည်း တိုက်တွန်းနှိုးဆော် ပါသည်။

2017 Sustainability briefing video

တယ်လီနောမြန်မာ၏ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လုပ်ဆောင်နေသော လုပ်ငန်းရေရှည်တည်တံ့စေရေး (sustainability) ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိုမိုဖတ်ရှုလိုပါက:

My Telenor