ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များ လုံခြုံမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ​ကျွန်ုပ်​တို့၏ သဘောထား ရပ်တည်ချက်ကို နားလည်နိုင်ရေး

ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များလုံခြုံမှုကို အလွန်တန်ဖိုးထားသည့် အားလျော်စွာ သင့်ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အလေးအနက်ထား၍ ကာကွယ် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှော က်ထားပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ သင့်ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ သတင်း အချက်အလက်များကို မည်သို့မည်ပုံ စုဆောင်း ကောက်ယူထားရှိ၍ မည်သို့မည်ပုံ ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည် ဆိုသည်များကို သင်သိရှိ နားလည် နေစေရန်မှာလည်း ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အရေးကြီးသော ကိစ္စရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။

တစ်စုံတစ်ခုသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်များ အပါအ၀င် ၀န်ဆောင်မှုများကို သင်သုံးစွဲရာမှ တဆင့် ကောက်ယူ ရရှိသော သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက် ထားရှိရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ဤ အသိပေး ကြေညာစာ သက်ဆိုင် အကျုံး၀င်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များ လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ အသိပေး ကြေညာစာကို သင်သုံးစွဲသော မည်သည့် ၀န်ဆောင်မှု သုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ် စည်းကမ်းချက်များနှင့် မဆိုကျေးဇူးပြု၍ တွဲဖက်ဖတ်ရှုပါ။ ၀န်ဆောင်မှု ပိုင်းဆိုင်ရာကို သတ်မှတ်ဖေါ်ပြသည့် အဆိုပါ စည်းကမ်းချက်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ယူ စုဆောင်းထားသော သင့် ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ သတင်း အချက်အလက်များ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကောက်နှုတ် ဖေါ်ပြချက်များ ထပ်ဆောင်း ပါရှိကောင်း ပါရှိနိုင်ပါသည်။

မည်သည့် သင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ယူ စုဆောင်းထားသည်၊ မည်သည့် အတွက် ကြောင့် ကောက်ယူ စုဆောင်းထားပြီး မည်သို့ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက် ထိန်းသိမ်း ထားရှိကာ အခြားသူများ နှင့် မည်သို့မည်ပုံ ဝေမျှခြင်းပြုသည် ဆိုသည့်အချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ အသိပေးကြေညာ စာဖြင့် ရှင်းလင်း ထားပါသည်။ ယင်းတွင် သင့်ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ သတင်း အချက် အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင်၏ အခွင့်အရေးနှင့် ထိုအခွင့်အရေးများကို မည်သို့ ကျင့်သုံး နှိုင်သည် ကိုလည်း ရှင်းလင်းထားပါသည်။ တယ်လီနောအဖွဲ့ ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အသိပေး ကြေညာစာကို (၂၀၁၅)ခုနှစ်အတွင်း အကောင်အထည် ဖေါ်ဆောင်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းတိုင်းတွင် ယင်းကို စတင် လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းရှိပါမည်။

ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ အဓိက သဘောတရားများ

ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ တယ်လီနော ၏ အဓိကရပ်တည်ချက်များကို အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဖေါ်ပြနိုင်ပါသည်-

  • ကျွန်ပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကောက်ယူစုဆောင်းပုံနှင့် သုံးစွဲပုံ ဆိုင်ရာများတွင် ပွင့်လင်းစွာဆောင်ရွက်မည်။
  • သင့်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ပိုမိုသင့်တော်ဆီလျော်သည့် ၀န်ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်နိုင်ရန်သာ သင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များကိုသုံးစွဲပါမည်ဟုခိုင်မာသည့် သန္နိဌာန်ချမှတ်ထားပါသည်။
  • သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ ဘေးကင်း လုံခြုံမှုရှိစေရေးအတွက် တားဆီး ကာကွယ်ရေးအစီအမံများကို အမြဲ စီစဉ်ဆောင်ရွက် ထားရှိပါမည်။

သင့်အချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သူ့တွင်တာ၀န်ရှိပါသနည်း။

(သင်သုံးစွဲသည့်) ၀န်ဆောင်မှု(များ)ပေးအပ် ၀န်ဆောင်လျက်ရှိသော တယ်လီနော ကုမ္ပဏီသည် သင့် ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များ လုံခြုံမှုဆိုင်ရာအဓိက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များ လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ဤ အသိပေး ကြေညာစာနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ အရကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိစေရေးကို သေချာစေရန် တရား၀င် တာ၀န်ရှိသူဖြစ်ပါသည်။

သင့်ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ​ကျွန်ုပ်​တို့ ကောက်ယူစုဆောင်းပုံ

ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များ လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ ဤကြေညာစာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ရည်ညွန်း ဖေါ်ပြလျက်ရှိသော သင့်ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကောက်ယူ စုဆောင်းခြင်းပြုရန် တယ်လီနော တွင် နည်းလမ်း ပေါင်းများစွာ ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုများကို သင်သုံးစွဲသည့်အခါ ယင်း သတင်းအချက်အလက်ကို များသောအားဖြင့် ရရှိခဲ့ခြင်း သို့တည်းမဟုတ် ယင်းတို့သည် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်သက် ဆက်စပ်မှု တစ်လျောက်တွင် သင်ကိုယ်တိုင် ပေးထားခဲ့သော သတင်း အချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။ အခါအားလျော်စွာ ဆိုသလိုပင် သတင်းအချက်အလက်များကို အခြားတစ်ပါးသော သူများထံမှ သင့်ကိုယ်စား လက်ခံရရှိခဲ့သည် များလည်းရှိပါသည်။ ခြုံငုံ၍ဆိုရပါမူ ကောင်းမွန်သော ကြုံတွေ့ခံစားရမှု များကို ရရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ သင်သဘောတူခွင့် ပြုသည့်အပေါ်တွင် ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မည်။

​ကျွန်ုပ်​တို့ ကောက်ယူစုဆောင်း၍ ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များ

သင်နှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်မျိုးစုံကို တယ်လီနော ကကောက်ယူ စုဆောင်းပါသည်။ ဤကဲ့သို့ သတင်း အချက်အလက်များသည် သင်သုံးစွဲသော ၀န်ဆောင်မှု အမျိုးအစားအပေါ်တွင် မူတည်၍ ပြောင်းလဲ မှုရှိပါမည်။ ယင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုများကို သင်သုံးစွဲခြင်းပြုပုံ၊ သင်အပြန်အလှန်ပြောဆို ဆက်သွယ် ထားခဲ့သော အခြားသူများ(ဖုန်းများ)နှင့် ၀န်ဆောင်မှုများကို သုံးစွဲစဉ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကွန်ရက်ပေါ်မှ သင့်တည်နေရာစသည့် အချက်အလက်များ(data) ပါ၀င်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် လူမှုပထဝီ (demographic) နှင့်ကြွေးမြီဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်းများကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် လိုအပ်ပါမည်။

သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များကို ​ကျွန်ုပ်​တို့ သုံးစွဲပုံ

သင့်သတင်းအချက်အလက်တို့သည် အဖိုးထိုက်သည့် အရာများဖြစ်ပါသည်။ထိုသို့ အဖိုးထိုက်သည့်အား လျှော်စွာတတ်စွမ်းနိုင်သမျှကို ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ထံသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်လိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် မည်သည့်အခါပင်ဖြစ်ပါစေ သင့်သတင်းအချက်အလက်များကို သင့်ကိုယ်စားကျွန်ုပ်တို့ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက် ခြင်းပြုသည့်အခါတိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ သင်ရရှိနေသော၀န်ဆောင်မှုများတွင် တန်ဖိုးကို အမြဲတိုးမြှင့်ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ရန် ​ကျွန်ုပ်​တို့က ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိပါသည်။ ခြုံငုံ၍ဆိုရပါမူ ကျွန်ုပ်တို့သည့် ထိုသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သင့်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်၍ပိုမိုဆီလျော်မှုရှိသော၀န်ဆောင်မှုများ၊ သင့်ထံသို့ပေးပို့သောကျွန်ုပ်တို့၏ စာတိုသတင်း(messaging) များကို ပိုမိုကိုက်ညီမှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်၍ သင့်ထံပေးပို့နိုင်စေရန် နှင့် အခြားသူများ ထံသို့လည်း အလားတူ ပေးပို့ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။

သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များကို​ကျွန်ုပ်​တို့ ဝေမျှပုံ နှင့် ဖွင့်ဟထုတ်ဖေါ်ပုံ

ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို တတိယအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ အခါအားလျော်စွာ  ဝေမျှပေးခြင်းပြုမည်။ ထိုသူများသည် သင့်အား၀န်ဆောင်မှုများဖြင့် ပေးအပ်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ထောက်ပံ့ကူညီနေသူများဖြစ်ပါက ပုံမှန်အားဖြင့် ဤသို့ဆောင်ရွက်ပါမည်။ သို့ရာတွင် ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရန် သင်ခွင့်ပြုထားမှသာလျင် သို့တည်းမဟုတ် ဥပဒေအရ လိုအပ်လာမှသာလျင်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပါမည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမှု သုံးစွဲသူတစ်ဦးအနေဖြင့် သင့်အားအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည့်ကိစ္စရပ်ပင်ဖြစ်သော်လည်း သင့်ခွင့်ပြုချက်ကိုဦးစွာတောင်ခံခြင်းမပြုဘဲ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်သတင်းအချက်အလက်များကို တစ်ပါးသူထံသို့ မည်သည့်အခါတွင်မျှ ရောင်းချခြင်းပြုမည်မဟုတ်ပါ။

သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များကို ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ကျွန်ုပ်​တို့ သုံးစွဲပုံ

စိတ်၀င်စားမှုရှိမည်ဟုယူဆရသော ကမ်းလှမ်းချက်များကို ပြုလုပ်နိုင်ရန်အလို့ငှာ တယ်လီနော သည်မိမိတွင်ရှိသော သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြုပါမည်။ ဤကဲ့သို့ ကိစ္စရပ်များအား သင့်အနေဖြင့် နှစ်သက်ခြင်းမရှိကြောင်း​ကျွန်ုပ်​တို့အား အသိပေးပါက ဤစာတိုသတင်း(messages) ပေးပို့မှုများကို ရပ်စဲပစ်ပါမည်။

cookiesနှင့် အလားတူနည်းပညာများကို ​ကျွန်ုပ်​တို့သုံးစွဲပုံ

တယ်လီနော သည်မိမိတို့၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်အများစုတွင် cookies နည်းပညာကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤအရာတို့သည် သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သော တွေ့ကြုံခံစားမှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန်အလို့ငှာ သင့်ကွန်ပြူတာတွင် ​ကျွန်ုပ်​တို့ ထည့်သွင်းထားသိုပေးထားသည့် အနည်းငယ်သော သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင် သင့်နေဖြင့် ပိုမိုစိတ်၀င်စားဖွယ်ကောင်းမည်ဟု ယူဆရသည့် သင့်အတွက်အထူးတလည်ပြုလုပ်ထားသော ဈေးကွက်ဆိုင်ရာစာတိုသတင်းများ(marketing messages) ကိုအခါအားလျော်စွာ သင့်ထံသို့ပေးပို့နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤ cookies များအားသင့် ၀က်ဘ်ရောက်စာ(web browser)တွင် ထည့်သွင်းထားသိုခြင်းကိုထုတ်ပယ်ချန်လှပ်၍ ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း သင့်တွင် အမြဲရှိပါသည်။

သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းထားသည့် ကာလအတိုင်းအရှည်

ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်ထက် သို့မဟုတ် ဥပဒေအရလိုအပ်သည်ထက် ကြာရှည်စွာ သိမ်းဆည်းထားမည်မဟုတ်ပါ။

သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များကို ​ကျွန်ုပ်​တို့ အကာအကွယ်ပေးထားပုံ

သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် တယ်လီနော သည် များစွာကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ ကမ္ဘာ့ အကြီးမားဆုံးသော ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်နှင့်အညီ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်များ မပေါက်မကြားစေဘဲ လုံခြုံစွာ တည်ရှိနေရေးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ ရေးဆွဲထားသော မူ၀ါဒများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဌာနတွင်းတွင် အသင့်ရှိနေပြီးဖြစ်သည့်အပြင် မိမိတို့၏အလုပ်တွင် စိတ်ရောကိုယ်ပါမြုပ်နှံ၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြသော အထူးကျွမ်းကျင်သူများဖြင့် သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်များ လုံခြုံမှုရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ လုံခြုံမှုရှိစေရေးအစီအစဉ်(privacy program)ကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ လုံခြုံမှုအပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ကျင့်ထုံးများကို တယ်လီနော အဖွဲ့ တစ်ခုလုံးတွင် အမြဲပြန်လှန်သုံးသပ်လျက်ရှိပြီးကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် ပါ၀င်နေသူမှန်သမျှတို့ကိုလည်းအမြဲမပြတ် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက် ရှိပါသည်။

ဒေတာများ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ရောက်ရှိနိုင်ခြေData exports

တယ်လီနောသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အခါအားလျော်စွာဆိုသကဲ့သို့ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များထဲတွင် ဒေသခံဈေးကွက်တွင်းမှမဟုတ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်နည်းစနစ်များ လည်းပါ၀င်လာနိုင်သည့် အခြေအနေမျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ သင့် သတင်းအချက်အလက်များကို မည်သည့်နေရာသို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့ ပေးပို့ပါစေ ဒေသတွင်းတွင်းတွင် သင်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ မျှော်လင့်ထားသည့် အတိုင်း တူညီသော အလေးပေးဂရုပြုခြင်းမျိုးဖြင့် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိပါမည်။

သင့်အခွင့်အရေး

မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို သင့်ကိုယ်စား​ ကျွန်ုပ်​တို့ သိမ်းဆည်းထားသည်ကို အတိအကျသိရှိပိုင်ခွင့် နှင့် တိကျမှန်ကန်မှုမရှိသော သတင်းအချက်အလက်များကို မှန်ကန်တိကျမှုရှိအောင် ပြင်ဆင်ပေးရန် သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ပစ်ရန် တောင်းဆိုပိုင်ခွင့် သင့်တွင် အမြဲရှိပါသည်။

ကလေးသူငယ်များအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များ

ယေဘုယျအားဖြင့်ဆိုရပါမူ ကျွန်ုပ်တို့၏၀န်ဆောင်မှုများသည် အသက်(၁၃)နှစ်အောက်ငယ်ရွယ်သော ကလေးသူငယ်များကို ရည်စူးထားခြင်းမရှိသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၄င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များကို ရည်ရွယ်၍အထူးတလည်ကောက်ယူစုဆောင်းထားခြင်းမျိုးမရှိပါ။ အကယ်၍ သုံးစွဲသူသည် အသက်မပြည့်မီသေးသူဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိပါက ၄င်းတို့နှင့်စပ်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်များမှာ ကောက်ယူခြင်းမပြုသင့်ပါဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်ယင်းကဲ့သို့ သတင်းအချက်အလက်တို့ကို စောနိုင်သမျှစောစီးစွာ ပယ်ဖျက်ပစ်ပါမည်။ အမှန်အတိုင်းဆိုရပါမူ ကျွန်ုပ်တို့တွင်လည်း သက်ငယ်သုံးစွဲသူများကို ရည်ရွယ်ရှေးရှု၍ ပစ်မှတ်ထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ၀န်ဆောင်မှုတစ်ချို့ရှိပါသည်။ ဤကဲ့သို့အခြေအနေမျိုးတွင် သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ ကာကွယ်ထား ရှိကြောင်းသင့်အား အတိအကျအသိပေးပါမည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ယင်း၀န်ဆောင်မှုများအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လမ်းညွန်မှုများကို တိတိကျကျလိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှုရှိစေရန် သေချာစွာဆောင်ရွက်ထားရှိပါမည်။

My Account
Live Chat
Share Share