ဂိမ်းကစားရင်း ဆုကြီးတွေအများကြီးဆွတ်ခူးဖို့ MyTelenor App ရဲ့ Luckyတံတားဂိမ်းလေးကိုအခုပဲဆော့ကစားလိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန်

ဂိမ်းကစားရင်း ဆုကြီးတွေအများကြီးဆွတ်ခူးဖို့ MyTelenor App ရဲ့ Luckyတံတားဂိမ်းလေးကိုအခုပဲဆော့ကစားလိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန်

ဂိမ်းကစားရင်း ဆုကြီးတွေအများကြီးဆွတ်ခူးဖို့ MyTelenor App ရဲ့ Luckyတံတားဂိမ်းလေးကိုအခုပဲဆော့ကစားလိုက်ပါ။ ပိုမိုသိရှိရန်

Our Milestones

Since 2014, Telenor Myanmar has been contributing towards socio-economic developments in Myanmar. These are our key milestones over the years :

Digi World

The digital world curriculum has been created for children, families and schools by Telenor Group in partnership with . . . . .

Read more
digiworld-400x400

Digital Summer School

Many Myanmar government schools lacks ICT curriculum and equipment. Only students who can afford to attend . . . . .

Read more
bitmap

Child Online Safety

As Myanmar quickly adopts mobile phones and the internet, lack of digital literacy and knowledge of online . . . . .

Read more
Child Online Safety

Non- Formal Education

One in five children aged 10 to 17 in Myanmar go to work instead of school, according to figures from a census report on . . . . .

Read more
non format education

Telenor Digital School

Myanmar has a very high data consumption in social media, communication and entertainment; however, digital . . . . .

Read more
telenor digital program

Maternity and Reproduction Health

About 70% of Myanmar’s 51.5 million population live in rural areas where access to healthcare services and advice is a . . . . .

Read more
matrimony reproduction health

Back to top