ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

Our culture

Our Culture

Our culture is our shared beliefs, values and mindset.
Our purpose is the reason we’re here.

Our Purpose

Connecting you to what matters most. Empowering societies.

Connecting customers to what matters most is the core of our business.

Today internet connectivity impacts nearly every part of our lives, and we believe in making it personalized and relevant for our customers. It’s about more than good business; it’s empowering societies.

Our Behaviors

Our behaviors serve as a guide for our everyday work. We have four behaviors that guide the way we work at Telenor Myanmar:

Always explore.

We believe growth comes from learning every day. We’re curious and we dare to challenge, test, fail fast and pivot.

Create together.

We believe growth comes from learning every day. We’re curious and we dare to challenge, test, fail fast and pivot.

Keep promises.

We believe that trust is key in all our relationships. We take ownership and pride in delivering with precision and integrity.

Be respectful.

We believe in the unique human ability to understand what matters for people. We meet everyone at eye level, listen and show that we care.

In addition to our purpose and behaviours, everyone working with or for Telenor are required to commit to, abide by and annually renew their signature on our Code of Conduct.

Career

လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ ခံယူချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး ခန့်ထားကာ သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကို ကိုယ်တိုင် ပုံဖော်နိုင်ဖို့ တယ်လီနောမြန်မာက အခွင့်အရေးတွေ ဖော်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီလား ဒါဆို သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို တယ်လီနောမြန်မာက ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အဆင်သင့် ရှိနေပါတယ်။

Back to top