ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

မွေးဖွားခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းဆိုင်ရာ မိုဘိုင်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း စီမံချက်

မွေးစာရင်းလက်မှတ်ရှိခြင်းသည် ကလေးများတွက် ကျန်းမာရေး နှင့် ပညာရေးကဲ့သို့သော လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများ လက်လှမ်းမီနိုင်ရန် ပိုမိုသေချာစေပြီးအခြားသောလူအခွင့်အရေးအကာအကွယ်များရရှိစေရန် အခြေခံအဖြစ် ပံ့ပိုးပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ မွေးစာရင်းလက်မှတ်သည် ကလေးများကိုစောစီးစွာအိမ်ထောင်ချပေးခြင်း ၊ လူကုန်ကူးခံရခြင်း နှင့် သက်ငယ်အလုပ်သမားအဖြစ်ခိုင်းစေခြင်းစသည်တို့မှ ဥပဒေအကာအကွယ်ရရှိစေရန် ကူညီပေးပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့- ယူနီဆက် (UNICEF) အဆိုအရ မြန်မာနိုင်ငံရှိအသက်(၅) နှစ်အောက်ကလေးများ၏ ၂၀% ကျော်ကိုမွေးစာရင်းမှတ်ပုံတင်ထား ခြင်းမရှိသေးပါ။ ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေကျ မွေးစာရင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုပိုမိုအားကောင်းစေရန်အတွက် မွေးဖွားခြင်နှင့်သေဆုံးခြင်းဆိုင်ရာ e-platform ကို UNICEF နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍရေးဝန်ကြီးဌာနတို့၏ ပူးပေါင်းပါ၀င်မှုဖြင့် နိုင်ငံတော်အဆင့်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အားလုံးတွင်လည်းစာရွက်စာတမ်းဖြင့် မှတ်တမ်းပုံတင်ခြင်းမှ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းလမ်းဖြင့် ပြောင်းလဲမှတ်တမ်းတင်နေပြီဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ ထောက်ခံမှုဖြင့် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ၀န်ကြီးဌာန၊ တယ်လီနောလုပ်ငန်းစု နှင့် တယ်လီနောမြန်မာ၊ ယူနီဆက်တို့ ပူးပေါင်းကာမွေးဖွားခြင်းနှင့်သေဆုံးခြင်းဆိုင်ရာ e- platform ကို မြို့နယ်နှင့် ရပ်ကွက်အဆင့်ထိအသုံးပြုနိုင်အောင် ပံ့ပိုးပေးနေပါသည်။ ဤ e- platform မှတဆင့် သားဖွားဆရာမအနေဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရာရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာများတွင် စမတ်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းအသုံးပြုကာမွေးဖွားမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များဖြည့်သွင်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ကနဦးစီမံချက်အဖြစ် မွန်ပြည်နယ်တွင် စတင်မည်ဖြစ်ပြီးမွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးအရာရှိများကဒစ်ဂျစ်တယ်မိုဘိုင်းမှတ်တမ်းစနစ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။

မွေးဖွားခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းဆိုင်ရာမိုဘိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းစီမံချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

ကာလ - သြဂုတ်လ ၂၀၁၈ မှ လ(၂၀) ကြာ

ကိုးကား- https://www.unicef.org/myanmar/media_27871.html

https://www.telenor.com.mm/en/article/unicef-and-telenor-join-hands-introduce-mobile-birth-and-death-registration-myanmar

Back to top