ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

Environment

တယ်​လီ​နော​မြန်​မာ​သည် ​သ​ဘာ​ဝ ​စ​နစ်​နှင့် ​ကိုက်​ညီ​သော ​နည်း​လမ်း​များ​နှင့် ​ဆက်​သွယ်​ရေး​ဝန်​ဆောင်​မှု​များ​ကို ​အ​သုံး​ချ​ပြီး ​သ​ဘာ​ဝ​ပတ်​ဝန်း​ကျင်​ဆိုင်​ရာ ​တာ​ဝန်​များ​နှင့် ​ထောက်​ပံ့​လုပ်​ငန်း​များ​ကို ​တိုး​မြင့် ​အ​ကောင်​အ​ထည် ​ဖော်​လျက်​ရှိ​သည်။ ​ဤ​အ​စီ​အ​စဉ်​တွင်​အ​ဓိ​က​ပါ​ဝင်​သည်​မှာ ​ကျွန်ုပ်​​တို့​၏ ISO 14001 ​စံ​ကို ​အ​ခြေ​ခံ​သော ​ ပတ်​ဝန်း​ကျင်​ဆိုင်​ရာ ​စီ​မံ​ခန့်​ခွဲ​မှု​စ​နစ် EMS ​ဖြစ်​ပါ​သည်။ ​တယ်​လီ​နော​မြန်​မာ​သည် ၂၀၁၆ ​အ​ကုန်​တွင် ​ထူ​ထောင်​လည်​ပတ်​ရန်​ရည်​ရွယ်​ချက်​ဖြင့် EMS ​လုပ်​ငန်း​များ​အား​လုပ်​ဆောင်​နေ​ပြီ​ဖြစ်​ပါ​သည်။

​ထူ​ထောင်​ပြီး​သည်​နှင့် EMS ​သည်​တယ်​လီ​နော​မြန်​မာ​အား

Resource Links:

https://www.telenor.com/sustainability/responsible-business/environment-and-climate/environmental-policy/

Back to top