ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်မှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အထွက်ခေါ်ဆိုသည့် နံပါတ် ၀၉၇၅၀၀၉၇၅၀၀ ဖြင့် သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအသင်းမှ သုံးစွဲသူများထံဆက်သွယ်ခေါ်ဆိုလျက်ရှိနေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်

တာ​ဝန်​သိ ​လူ​မှု​အ​ကျိုး​ပြု ​အ​စီ​အ​စဉ်

Corporate Responsibility is at the core of our philosophy to develop business in a sustainable and transparent manner.

Our goal is to maximize the impact of telecommunication technology by creating added value, both for business and for society. We believe that mobile phones can transform human life by making information, as well as social, health and financial services much more accessible to everyone.

One of the main goals of our company is to provide the benefits of mobile communications to as many people as possible. Thus, the opportunities for society’s growth and development will increase.

တယ်​လီ​နော​မြန်​မာ​၏ ​တာ​ဝန်​သိ ​လူ​မှု​အ​ကျိုး​ပြု ​အ​စီ​အ​စဉ်

မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​တွင် ​ကျွန်ုပ် ​တို့​၏ ​ရည်​မှန်း​ချက်​မှာ ​သုံး​စွဲ​သူ​များ​၏ ​ဘ၀​တစ်​လျှောက်​တွင် ​လူ​မှု​ရေး​နှင့် ​စီး​ပွား​ရေး​ဆိုင်​ရာ ​ဖွံ့​ဖြိုး​မှု​များ​ဖြစ်​ပေါ်​လာ​စေ​မည့် ​တီ​ထွင်​ဆန်း​သစ်​သည့် ​ဆက်​သွယ်​ရေး​စွမ်း​အား ​ကို​ပေး​ဆောင်​နိုင်​ရန် ​ဖြစ်​ပါ​သည်။

  • ​အ​ကျိုး​ဖြစ်​ထွန်း​နိုင်​ချေ​မြင့်​မား​သော ​က​ဏ္ဍ ​များ​တွင် ​တာ​ဝန်​သိ၊ ​ရေ​ရှည်​တည်​တံ့​ပြီး ​ကျယ်​ကျယ်​ပျံ့​ပျံ့ ​ဆောင်​ရွက်​နိုင်​သော၊ ​နည်း​ပ​ညာ ​နား​လည်​အ​သုံး​ချ​နိုင်​သော ​ပူး​ပေါင်း​ဆောင်​ရွက်​သူ​များ ​ဖော်​ထုတ်​နိုင်​ရန်
  • လူ​မှု​အ​ကျိုး​ပြု ​လုပ်​ငန်း​များ​တွင် ​အ​ကျိုး​ဖြစ်​ထွန်း​မှု​များ​စေ​သော ​ဒီ​ဂျစ်​တယ် ​နှင့် ​ရုပ်​ပိုင်း​ဆိုင်​ရာ ​ဝန်​ဆောင်​မှု​များ​ကို ​တယ်​လီ​နော​၏ ​ဆက်​သွယ်​ရေး​နှင့် ​ဆက်​စပ်​ဝန်​ဆောင်​မှု​များ​အား ​ပူး​ပေါင်း​ဆောင်​ရွက်​သူ​များ​ကို ​ချ​ပြ​ရန်
  • ​ပူး​ပေါင်း​လုပ်​ဆောင်​သူ​များ​ကို ​အောက်​ပါ ​လူ​မှု​ရေး​ဆိုင်​ရာ ​အ​ကျိုး​ဖြစ်​ထွန်း​စေ​မည့် ​အ​ဆင့်​မြင့် ​ဒီ​ဂျစ်​တယ်​ဝန်​ဆောင်​မှု​များ​ကို ​ကျယ်​ကျယ်​ပျံ့​ပျံ့ ​အ​ကောင်​အ​ထည်​ဖော်​လုပ်​ဆောင်​နိုင်​ရန် ​အား​ပေး​ရန်
  • ​က​ရိ​ယာ၊ ​ပ​စ္စည်း​များ​ကို ​အင်​တာ​နက်​နှင့် ​ချိတ်​ဆက်​အ​သုံး​ပြု​ခြင်း ( IoT)၊ ​ဒီ​ဂျစ်​တယ်​ပ​ညာ​ရေး​နှင့် ​အ​လုပ်​အ​ကိုင်​အ​ခွင့်​အ​လမ်း ​ပ​လက်​ဖောင်း​များ (​ဒီ​ဂျစ်​တယ်​စာ​သင်​ခန်း​များ၊ ​မြန်​မာ​နှင့် ​တိုင်း​ရင်း​သား​ဘာ​သာ​စ​ကား​အ​ခြေ​ပြု ​အ​ခ​မဲ့​အွန်​လိုင်း​သင်​ခန်း​စာ​များ ​နှင့်​အွန်​လိုင်း​မှ ​တ​ရား​ဝင် ​အ​သိ​အ​မှတ်​ပြု ​အောင်​လက်​မှတ်​များ)၊ ​မို​ဘိုင်း​ဖုန်း​နှင့် ​ဝက်​ဘက်​ဆိုက်​အ​ခြေ​ပြု ​စွမ်း​ဆောင်​မှု​မြင့်​မား​သည့်​အက်​ပ​လီ​ကေး​ရှင်း​များ

တာ​ဝန်​သိ ​လူ​မှု​အ​ကျိုး​ပြု ​အ​စီ​အ​စဉ်

Mobile Birth and Death Registration

မွေးစာရင်းလက်မှတ်ရှိခြင်းသည် ကလေးများတွက် ကျန်းမာရေး နှင့် ပညာရေးကဲ့သို့သော လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများ လက်လှမ်းမီ . . . . .

Read more
bitmap

Telenor MBA Scholarship Program

မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွာရေး ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူ နိုင်ငံခြား ရင်းနီးမြုပ်နှံမှုများ စတင်လာပြီး၊ ရေရှည် တည်တံ့ပြီးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သည့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် . . . . .

Read more
MBA Scolarship

Weather & Disaster

​ကု​လ​သ​မ​ဂ္ဂ​လူ​သား​ချင်း​စာ​နာ​မှု​ဆိုင်​ရာ​ညှိနှိုင်း​ရေး​ ရုံး(UNOCHA) ​အ​ဆို​အ​ရ ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​သည် ​သ​ဘာ၀​ဘေး​အ​န္တ​ရာယ်​မျိုး​စုံ​အား ​ခံ​စား​ရ​နိုင်​ . . . . .

Read more
Weather Disaster

Previous Milestone Program

Write a content about previosu program for 3 sentences.Write a content about previosu program . . . . .

Read more
bitmap

Back to top