ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူများ၊ ရှယ်ရာရှင်များနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် လူမှုအသိုက်အဝန်းအားလုံး၏ ယုံကြည်စိတ်ချရသော လက်တွဲဖော်ဖြစ်လိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းသည် ဤယုံကြည်မှုအပေါ်တွင် တည်မှီလျက်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ငန်းကို တာဝန်ခံယူမှုရှိသော၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာရှိသော၊ ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်သော နည်းလမ်းများဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် ခိုင်မာသောသန္နိဌာန်ဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဤကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းသည် အဖွဲ့အစည်းတွင်း ပြုမူတွေးခေါ်ယူဆပုံများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ် ပင်ဖြစ်ပါသည်။

ပိုမိုသိရှိရန်

My Account
Live Chat
Share Share