တယ်လီနောအဖွဲ့ဝင်

မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်နိုင်ရန် လူအများ နေထိုင်လှုပ်ရှားသွားလာနေသည့် နေရာများတွင် တယ်လီနော တည်ရှိနေရပါမည်။ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းသာမက ဖြန့်ချိရေး နေရာများနှင့် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ တိုးချဲ့ခြင်းဖြင့် ယင်းအချက်ကို အောင်မြင်စေရန် ကြိုးပမ်းနေပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်း ချိတ်ဆက်မှုရှိစေရန် အတွက် တယ်လီနောနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

တယ်လီနောသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခေတ်မီဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် တိုးချဲ့မှုနှင့် အရည်အသွေးမြင့်မား၍ စျေးနှုန်းသင့်တင့်သော မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်ခြင်းကို အရှိန်အဟုန်တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

www.telenor.com
telenor_myanmar_home-special-offer-banner telenor_myanmar_sq-offer-banner
My Account
Live Chat
Share Share