Share

Postpaid အရောင်းဆိုင်နေရာများ

.
အမှတ်(၄၁) စက်မှု ၁ လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
အမှတ် (၂၂၁/၂၂၃) အနော်ရထာလမ်း၊ ၁၁လမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ဒုတိယထပ် မြန်မာစင်တာ ပလာဇာ၊ အမှတ် - ၁၉၂၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ပါရမီလမ်း၊ စိန်ဂေဟာ (ပါရမီ)၊ ရန်ကုန်။
အမှတ် (၃၉/၄၁) လှည်းတန်းလမ်း၊ စိန်ဂေဟာ (လှည်းတန်း)၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
အခန်းအမှတ် ၁၁၆၊ ပထမထပ်၊ Junction Square၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
အမှတ် (၄၄) ပြည်လမ်း၊ စိန်ဂေဟာ (စူပါစင်တာ)၊ ဒဂုံ၊ ရန်ကုန်။
အမှတ် (၂၂၇/၂၃၁) အိုလံပစ်တာ၀ါ၊ မဟာဗန္တုလလမ်းနှင့်ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းထောင့်၊ စိန်ဂေဟာ (BAK)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
အမှတ် (၆၇၈) မဟာဗန္တုလလမ်း၊ စိန်ဂေဟာ (လသာ)၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ပထမထပ်၊ Junction 8၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ဒဂုံစင်တာ ၂၊ ဒုတိယထပ်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။
အမှတ် (၁၀၈/ဘီ)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ၅/၅ ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။
အမှတ် (၁၁၅) ကျောက်မြောင်းလမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
အမှတ် (၆/၂) ရှင်စောပုလမ်း၊ ၁၂ ရပ်ကွက်၊ သုံးခွ။
အမှတ် (၁၅၃) ဗိုလ်ချုပ် နေဝင်းလမ်း၊ အနောက်မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်။