တယ်လီနောရဲ့ prepaid အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက် အထူးအစီအစဉ်များ!

ပိုပိုပြီးဖုန်းပြော! ပိုပိုပြီး အင်တာနက်သုံး! ပိုပိုပြီး အပိုဆုများရယူ!

Show me more

Subscribe this pack to enjoy special priveleges for a month just like Telenor STAR customers.

Show me more
New

Sone Lin Taut Pa

5-in-1 benefits

Valid : 30 Days

1499 Kyats
Sone Lin Taut Pa
1499 Kyats

30 Days

New

Arr Ya Parr Ya

UNLIMITED Data and Calls

Valid : 2 Days

888 Kyats
Arr Ya Parr Ya
888 Kyats

2 Days

New

Suboo + 100% Bonus

3996MB

Valid : 30 Days

1,998 Kyats
Suboo + 100% Bonus
1,998 Kyats

30 Days

New

Call to the World

40 Ks per Min

Valid : 72 Hours

195 Kyats
Call to the World
195 Kyats

72 Hours

New

Weekly Work from Home

3GB

Valid : 7 Days

499 Kyats
Weekly Work from Home
499 Kyats

7 Days

Suboo + 100% Bonus

2000MB

Valid : 30 Days

997 Kyats
Suboo + 100% Bonus
997 Kyats

30 Days

Suboo + 100% Bonus

9996MB

Valid : 30 Days

4,998 Kyats
Suboo + 100% Bonus
4,998 Kyats

30 Days

Suboo + 100% Bonus

19996MB

Valid : 30 Days

9,998 Kyats
Suboo + 100% Bonus
9,998 Kyats

30 Days

Hot

Shal Suboo

925MB

Valid : 30 Days

999 Kyats
979 Kyats
Shal Suboo
999 Kyats

30 Days

Hot

Shal Suboo

700MB

Valid : 30 Days

799 Kyats
Shal Suboo
799 Kyats

30 Days

Call Like Local

24 Ks per Min

Valid : 24 Hours

124 Kyats
Call Like Local
124 Kyats

24 Hours

Shal SuBoo JOOX Pack

Valid : 30 Days

899 Kyats
899 Kyats

30 Days

TMS Pass

Worry Free Roaming Combo

Valid : 72 Hours

4999 Kyats
TMS Pass
4999 Kyats

72 Hours

Nepal Pass

25 Ks per MB

Valid : 7 days

1500 Kyats
Nepal Pass
1500 Kyats

7 days

Telenor to Any Call

5500 sec

Valid : 15 Days

999 Kyats
Telenor to Any Call
999 Kyats

15 Days

HTM Pass

50 Ks per MB

Valid : 7 Days

2500 Kyats
HTM Pass
2500 Kyats

7 Days

New

Korean Pass

50 Ks per MB

Valid : 7 Days

2,500 Kyats
Korean Pass
2,500 Kyats

7 Days

Super Htaw

Super Htaw 70,000 Ks

Valid : 90 Days

10,000 Kyats
Super Htaw
10,000 Kyats

90 Days

Super Htaw

Super Htaw 4,200 Ks

Valid : 7 Days

600 Kyats
Super Htaw
600 Kyats

7 Days

Super Htaw

Super Htaw 7,700 Ks

Valid : 30 Days

1,100 Kyats
Super Htaw
1,100 Kyats

30 Days

Ozzie Pass

25 Ks per MB

Valid : 7 Days

1,500 Kyats
Ozzie Pass
1,500 Kyats

7 Days

Star Social

3 GB

Valid : 30 Days

3,333 Kyats
Star Social
3,333 Kyats

30 Days

Star Talk

1000 Mins + 300 Mins

Valid : 30 Days

10,000 Kyats
Star Talk
10,000 Kyats

30 Days

Star Online

8 GB

Valid : 30 Days

10,000 Kyats
Star Online
10,000 Kyats

30 Days

Star Offnet Voice

125 Mins

Valid : 30 Days

1,333 Kyats
Star Offnet Voice
1,333 Kyats

30 Days

Star Onnet Voice

400 Mins

Valid : 30 Days

2,333 Kyats
Star Onnet Voice
2,333 Kyats

30 Days

Star Data Booster

3 GB

Valid : 30 Days

3,333 Kyats
Star Data Booster
3,333 Kyats

30 Days

7D Roam Like Home

10 Ks/1 MB

Valid : 7 Days

599 Kyats
7D Roam Like Home
599 Kyats

7 Days

1D Roam Like Home

10 Ks/1 MB

Valid : 1 Day

99 Kyats
1D Roam Like Home
99 Kyats

1 Day

7 Days Telenor 5400Sec

5400 Sec

Valid : 7 Days

499 Kyats
7 Days Telenor 5400Sec
499 Kyats

7 Days

3 Days Telenor 3000Sec

3000 Sec

Valid : 3 Days

299 Kyats
3 Days Telenor 3000Sec
299 Kyats

3 Days

7 Days Telenor 7800Sec

7800 sec

Valid : 7 Days

700 Kyats
7 Days Telenor 7800Sec
700 Kyats

7 Days

Shal Suboo

850MB

Valid : 30 Days

949 Kyats
Shal Suboo
949 Kyats

30 Days

Shal Suboo

1500MB

Valid : 30 Days

1,599 Kyats
1,575 Kyats
Shal Suboo
1,599 Kyats

30 Days

Super Htaw

Super Htaw 30000 Ks

Valid : 60 Days

5,000 Kyats
Super Htaw
5,000 Kyats

60 Days

Super Htaw

Super Htaw 12000 Ks

Valid : 30 Days

2,000 Kyats
Super Htaw
2,000 Kyats

30 Days

Super Htaw

Super Htaw 6000 Ks

Valid : 15 Days

1,000 Kyats
Super Htaw
1,000 Kyats

15 Days

Sate Kyite Pyaw+

50 Mins

Valid : 7 Days

400 Kyats
Sate Kyite Pyaw+
400 Kyats

7 Days

Sate Kyite Pyaw+

150 Mins

Valid : 30 Days

1,200 Kyats
Sate Kyite Pyaw+
1,200 Kyats

30 Days

Sate Kyite Pyaw+

125 Mins

Valid : 30 Days

1,000 Kyats
Sate Kyite Pyaw+
1,000 Kyats

30 Days

Sate Kyite Pyaw+

100 Mins

Valid : 15 Days

800 Kyats
Sate Kyite Pyaw+
800 Kyats

15 Days

Sate Kyite Pyaw+

10 Mins

Valid : 1 Day

99 Kyats
Sate Kyite Pyaw+
99 Kyats

1 Day

Facebook Pack

188 MB

Valid : 1 Day

199 Kyats
Facebook Pack
199 Kyats

1 Day

Facebook Pack

950 MB

Valid : 7 Days

999 Kyats
Facebook Pack
999 Kyats

7 Days

Monthly Facebook

2.78 GB

Valid : 30 Days

2,999 Kyats
Monthly Facebook
2,999 Kyats

30 Days

Monthly Data Night Pack

950 MB

Valid : 30 Days

1,000 Kyats
Monthly Data Night Pack
1,000 Kyats

30 Days

Weekly Data Night Pack

760 MB

Valid : 7 Days

799 Kyats
Weekly Data Night Pack
799 Kyats

7 Days

Daily Messaging Pack

188 MB

Valid : 1 Day

199 Kyats
Daily Messaging Pack
199 Kyats

1 Day

IDD Weekly pack

45 Ks/Min

Valid : 7 Days

450 Kyats
IDD Weekly pack
450 Kyats

7 Days

Daily IDD Pack

45 Ks/Min

Valid : 1 Days

99 Kyats
Daily IDD Pack
99 Kyats

1 Days

Weekly Japan Pass Pack

25 Ks/MB

Valid : 7 Days

1,500 Kyats
Weekly Japan Pass Pack
1,500 Kyats

7 Days

IDD Monthly pack

45 Ks/Min

Valid : 30 Days

1,500 Kyats
IDD Monthly pack
1,500 Kyats

30 Days

Weekly Euro Pack

50 Ks/MB

Valid : 7Days

5,000 Kyats
Weekly Euro Pack
5,000 Kyats

7Days

My Account
Live Chat
Share Share