တယ်လီနောရဲ့ prepaid အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက် အထူးအစီအစဉ်များ!

ပိုပိုပြီးဖုန်းပြော! ပိုပိုပြီး အင်တာနက်သုံ! ပိုပိုပြီး အပိုဆုများရယူ

Show me more

Subscribe this pack to enjoy special priveleges for a month just like Telenor STAR customers.

Show me more
New

Weekly 8100 Sec

135 Mins

Valid : 7 Days

649 Kyats
Weekly 8100 Sec
649 Kyats

7 Days

New

SateKyiteKyi

1Ks/MB

Valid : 7Days

499 Kyats
SateKyiteKyi
499 Kyats

7Days

Hot

Suboo Combo

1000 MB

Valid : 30 Days

999 Kyats
949 Kyats
Suboo Combo
999 Kyats

30 Days

Hot

MLBB and FB

500MB

Valid : 7 Days

499 Kyats
MLBB and FB
499 Kyats

7 Days

Hot

Suboo Combo

700 MB

Valid : 30 Days

799 Kyats
Suboo Combo
799 Kyats

30 Days

New

Suboo Combo

900 MB

Valid : 30 Days

949 Kyats
Suboo Combo
949 Kyats

30 Days

Suboo Combo

1.5 GB

Valid : 30 Days

1,499 Kyats
1,455 Kyats
Suboo Combo
1,499 Kyats

30 Days

Suboo Combo

2.5 GB

Valid : 30 Days

2,499 Kyats
2,455 Kyats
Suboo Combo
2,499 Kyats

30 Days

Suboo Combo

4 GB

Valid : 30 Days

3,999 Kyats
3,888 Kyats
Suboo Combo
3,999 Kyats

30 Days

Suboo Combo

6 GB

Valid : 30 Days

5,999 Kyats
5,888 Kyats
Suboo Combo
5,999 Kyats

30 Days

Suboo Combo

15.5 GB

Valid : 30 Days

14,999 Kyats
Suboo Combo
14,999 Kyats

30 Days

Super Htaw

Super Htaw 30000 Ks

Valid : 60 Days

5,000 Kyats
Super Htaw
5,000 Kyats

60 Days

Super Htaw

Super Htaw 12000 Ks

Valid : 30 Days

2,000 Kyats
Super Htaw
2,000 Kyats

30 Days

Super Htaw

Super Htaw 6000 Ks

Valid : 15 Days

1,000 Kyats
Super Htaw
1,000 Kyats

15 Days

Sate Kyite Pyaw

50 Mins

Valid : 7 Days

400 Kyats
Sate Kyite Pyaw
400 Kyats

7 Days

Sate Kyite Pyaw

150 Mins

Valid : 30 Days

1,200 Kyats
Sate Kyite Pyaw
1,200 Kyats

30 Days

Sate Kyite Pyaw

125 Mins

Valid : 30 Days

1,000 Kyats
Sate Kyite Pyaw
1,000 Kyats

30 Days

Seik Kyite Pyaw

110 Mins

Valid : 7 Days

549 Kyats
Seik Kyite Pyaw
549 Kyats

7 Days

Sate Kyite Pyaw

100 Mins

Valid : 15 Days

800 Kyats
Sate Kyite Pyaw
800 Kyats

15 Days

Sate Kyite Pyaw

10 Mins

Valid : 1 Day

99 Kyats
Sate Kyite Pyaw
99 Kyats

1 Day

Facebook Pack

190 MB

Valid : 1 Day

199 Kyats
Facebook Pack
199 Kyats

1 Day

Facebook Pack

950 MB

Valid : 7 Days

999 Kyats
Facebook Pack
999 Kyats

7 Days

Monthly Facebook

2.78 GB

Valid : 30 Days

2,999 Kyats
Monthly Facebook
2,999 Kyats

30 Days

Monthly Data Night Pack

950 MB

Valid : 30 Days

1,000 Kyats
Monthly Data Night Pack
1,000 Kyats

30 Days

Weekly Data Night Pack

760 MB

Valid : 7 Days

799 Kyats
Weekly Data Night Pack
799 Kyats

7 Days

Daily Messaging Pack

190 MB

Valid : 1 Day

199 Kyats
Daily Messaging Pack
199 Kyats

1 Day

Unlimited Data Roam

unlimited data

Valid : 3 Days

999 Kyats
Unlimited Data Roam
999 Kyats

3 Days

IDD Weekly pack

45 Ks/Min

Valid : 7 Days

450 Kyats
IDD Weekly pack
450 Kyats

7 Days

Daily IDD Pack

45 Ks/Min

Valid : 1 Days

99 Kyats
Daily IDD Pack
99 Kyats

1 Days

Weekly Japan Pass Pack

25 Ks/MB

Valid : 7 Days

1,500 Kyats
Weekly Japan Pass Pack
1,500 Kyats

7 Days

7D Roam Like Home

9 Ks/1 MB

Valid : 7 Days

900 Kyats
7D Roam Like Home
900 Kyats

7 Days

IDD Monthly pack

45 Ks/Min

Valid : 30 Days

1,500 Kyats
IDD Monthly pack
1,500 Kyats

30 Days

Weekly Euro Pack

50 Ks/MB

Valid : 7Days

5,000 Kyats
Weekly Euro Pack
5,000 Kyats

7Days

My Telenor
Share Share